Bruk-Bet, jeden z czołowych krajowych producentów wyrobów betonowych i kostki brukowej, rozbudowuje swoją instalację Comarch CDN XL o funkcjonalność do raportowania i analiz.

Mimo wielu możliwości firma postawiła na stabilność i doświadczenie dostawcy oraz rozwiązanie będące integralną częścią wykorzystywanego systemu ERP. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na zakup modułu Business Intelligence, dostępnego w Comarch CDN XL – systemie do zarządzania firmą produkowanym przez Comarch.

- CDN XL Business Intelligence to moduł odpowiedzialny za udostępnienie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa i wspieranie procesu podejmowania decyzji biznesowych. Wraz z nim klienci otrzymują szerokie spektrum gotowych merytorycznych raportów i analiz, zarówno uniwersalnych, jak i branżowych w obszarach m.in. sprzedaży, logistyki, produkcji, finansów, księgowości. (np. analiza geograficzna sprzedaży i należności, marża na poszczególnym produkcie, zysk w danym dziale, wydajność sprzedaży na metr kwadratowy) W przypadku najbardziej wymagających klientów wdrażana jest Zrównoważona Karta Wyników, która pozwala analizować realizację strategii firmy w oparciu o ilościowe i jakościowe wskaźniki efektywności. Comarch jako pierwszy w Polsce zaoferował w systemie CDN XL wbudowane mechanizmy BI oparte o mechanizmy OLAP, które cały czas są intensywnie rozwijane – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Zarządu Comarch SA odpowiedzialny za Sektor MSP.

Firma Bruk-Bet po blisko trzech latach pracy z systemem Comarch CDN XL zainwestowała w moduł Business Intelligence (BI) – intuicyjne narzędzie wspierające procesy podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na zakup modułu ze względu na potrzebę prowadzenia analizy przychodów i kosztów poszczególnych działów firmy. Niezbędna informacja o sytuacji przedsiębiorstwa będzie dostarczana w formie czytelnych map, tabel czy wykresów.

W trakcie wdrożenia Comarch CDN XL Bruk-Bet intensywnie rozwijał się, otwierając nowy zakład produkcyjny oraz oddziały sprzedaży (których liczba podczas wdrożenia wzrosła o ponad 50 procent). System został sprawnie dostosowany do nowej sytuacji biznesowej. Obecnie Bruk-Bet wykorzystuje funkcjonalności Comarch CDN XL, usprawniające procesy zarządzania sprzedażą i logistyką, zamówieniami, a także księgowością oraz środkami trwałymi. Elastyczność systemu Comarch CDN XL pozwala na bardzo sprawne dołączanie kolejnych lokalizacji i działalności. Wkrótce praca z systemem zostanie wzbogacona o analizy.

Z systemu Comarch CDN XL, przeznaczonego do zarządzania w średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, korzysta już ponad 2000 firm w kraju i za granicą, z czego blisko 400 posiada moduł Business Intelligence. Zaawansowane możliwości systemu powodują, że Comarch CDN XL jest najchętniej wybieranym systemem ERP w Polsce.