Emiter Sp. J., czołowy polski producent rozdzielnic i urządzeń elektrycznych, wdrożył system klasy ERP – oprogramowanie Comarch CDN XL.

Wdrożenie CDN XL poprzedzone zostało analizą procesów realizowanych przez klienta z uwzględnieniem specyfiki branży produkcyjnej. Projekt objął wszystkie kluczowe obszary działalności firmy, takie jak: sprzedaż i magazyny (wysokiego składowania), logistyka, produkcja, zarządzanie finansami i księgowość, środki trwałe, kadry i płace. W ramach prac wdrożeniowych zostały opracowane dedykowane dla branży i firmy Emiter funkcjonalności, tj. etykietowanie (drukarki etykiet), zarządzanie paletowaniem, kompletacja wysyłek, magazyn mobilny (kolektory danych). Wdrożenie objęło wszystkie lokalizacje i oddziały terenowe firmy Emiter, integrując zachodzące procesy logistyczne. W ramach wdrożenia przeprowadzone zostały również szkolenia użytkowników i asysta w pierwszych dniach pracy z systemem.

Aby utrzymać pozycję lidera na rynku urządzeń energetycznych, musimy produkować wyroby wysokiej jakości, całkowicie zgodne ze specyfikacją składanych zamówień, synchronizując swoją produkcję ściśle z potrzebami naszych odbiorców, dostarczając wyroby w określonej ilości, miejscu i czasie. Aby osiągnąć satysfakcjonującą efektywność i rentowność działalności (całej firmy czy konkretnego zlecenia), zdecydowaliśmy się na zastąpienie dotychczasowego, niezintegrowanego systemu dopasowanym w trakcie wdrożenia do naszych potrzeb systemem Comarch CDN XL.
Nasz wybór podyktowany był dotychczasowymi doświadczeniami z wykorzystania narzędzi Comarch. Wybór systemu powiązany był także z wyselekcjonowaniem odpowiedniego Partnera wdrożeniowego wykazującego duże doświadczenie w branży produkcyjnej, jakim jest IT Vision Sp. z o.o.
– mówi Roman Bednarczyk, Dyrektor Techniczny Emiter Sp. J., Kierownik Projektu Wdrożeniowego Emiter Sp. J.

Firma Emiter należy do liderów w produkcji i sprzedaży złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego. Emiter dostarcza kompletne rozwiązania dla klientów we wszystkich segmentach: projektantom, instalatorom oraz przedsiębiorstwom i zakładom energetycznym.