Caroline Style, szwalnia szyjącą ubrania dla odzieżowej marki Pretty Girl, wybrała oprogramowanie Comarch OPT!MA. Implementację systemu prowadzi Partner Comarch – firma SET Komputery z Łodzi.

Bardzo dynamiczny rozwój Caroline Style spowodował konieczność usprawnienia jej procesów biznesowych. W firmie brakowało odpowiedniego systemu do zarządzania tak dużym przedsiębiorstwem, który opanowałby gospodarkę materiałami i wyrobami gotowymi, zapewnił pełną integrację księgową, wprowadził systematykę pracy, a także usprawnij przepływ informacji, a kadrze zarządzającej dał możliwość pełnej analizy sytuacji firmy.

Celem wdrożenia Comarch OPT!MA było usystematyzowanie pracy firmy poprzez ujednolicenie systemu informatycznego i zebranie jak największej ilości informacji w nowym programie, co w efekcie usprawni zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

Zaimplementowany program Comarch OPT!MA zapewni przesiębiorstwu kontrolę nad produkcją, także handlem pomiędzy Caroline Style a powiązaną kapitałowo firmą Pretty Girl. Dodatkowo moduły księgowe oprogramowania Comarch rozliczą gospodarkę magazynową, produkcyjną oraz kadry i płace w Caroline Style.

Wdrożenie obejmie moduły Comarch OPT!MA: Handel, Kasa/Bank, Analizy, Kadry i Płace, Księga Handlowa, Kadry i Płace oraz Środki Trwałe. Na 13 stanowiskach komputerowych z Comarch OPT!MA pracować będzie 20 osób.

W przyszłości przedsiębiorstwo planuje implementację programu Comarch OPT!MA w powiązanej kapitałowo firmie handlowej Pretty Girl, która zajmuje się dystrybucją wyrobów szytych w Caroline Style.

Firma SET Komputery, która powstała w 1995 roku, zajmuje się obsługą klienta biznesowego w pełnym zakresie informatycznym.

Firma Caroline Style, która powstała w 2005 roku, zatrudnia ponad 150 osób w 3 własnych szwalniach oraz korzysta ze szwalni zewnętrznych jako podwykonawców. Szyje ubrania przede wszystkim dla firmy Pretty Girl, ale również dla innych odbiorców krajowych.