Krakowski producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wspomaga procesy biznesowe Spółdzielni Pracy „Muszynianka”  w Krynicy Zdrój. Działająca na rynku od sześćdziesięciu czterech lat „Muszynianka” w codziennej pracy wykorzystuje moduły systemu Comarch ERP XL: Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Płace i Kadry oraz Comarch EDI.

 

Przed wdrożeniem systemu Comarch ERP XL, producent wód mineralnych pracował na osobnych systemach w zakresie sprzedaży, księgowości, kadr i płac. Oprogramowanie było oparte na systemie DOS. Nie obsługiwało wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w rozwijającym się  przedsiębiorstwie w sposób zintegrowany. Zaistniała potrzeba implementacji rozwiązania, które wspierałoby zarządzanie całą firmą wraz z gospodarką magazynową oraz dostarczyłoby informacji analitycznych dla podejmowania strategicznych decyzji w firmie.

Wśród wymagań postawionych przed nowym oprogramowaniem był m. in.: możliwość definiowania własnych zestawień i analiz, zapewnienie obsługi wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w firmie.

„Muszynianka” postanowiła postawić na sprawdzone na rynku rozwiązanie, które zagwarantuje bezpieczną i płynną pracę w strukturze oddziałowej.

– Po prezentacji i wnikliwej analizie wybór padł na system Comarch ERP XL, wielomodułowy, w pełni zintegrowany system klasy ERP. Comarch ERP XL jest sprawdzonym rozwiązaniem na rynku i cieszy się dobrą opinią użytkowników. Jest on ciągle rozwijany i na bieżąco przystosowywany do stale zmieniających się przepisów. Jest na tyle elastyczny, że można go modyfikować i integrować z innymi systemami. Ważnym argumentem przemawiającym za Comarch ERP XL była także stabilna pozycja producenta – Ryszard Mosur prezes zarządu Spółdzielni Pracy „Muszynianka”  w Krynicy Zdrój.

Wdrożeniowcem rozwiązania Comarch ERP XL został Partner Comarch, spółka ZETO SA z Tarnowa.

Dobrze przygotowany zespół wdrożeniowy sprawnie rozpoznał potrzeby producenta wód mineralnych i przeprowadził implementację systemu. W ciągu kilku miesięcy wdrożenia instalacja systemu Comarch ERP XL została w pełni skonfigurowana i przygotowana dla wszystkich zakupionych modułów.

Wdrożenie Comarch ERP XL przyczyniło się do bardziej wydajnego i efektywnego działania. Znacznemu skrócenie czasu  uległa obsługa procesów dzięki ułatwionemu przekazywania danych z komórek organizacyjnych pracujących na różnych modułach, bez ponownego rejestrowania przez pracowników księgowości poszczególnych informacji. Plastyczność programu umożliwia uzupełnianie o nowe funkcjonalności oraz integrowanie z innymi systemami.

Comarch ERP XL zagwarantował również generowanie dokumentów wielojęzycznych, usprawnienie pracy poprzez możliwość pobierania informacji z systemu do przeprowadzania analiz i raportów, rozliczanie opakowań zwrotnych. Zapewnił wysoki standard księgowania, zgodny z aktualną wykładnią prawa oraz pełny wgląd w bieżącą sytuację finansową spółki. Integralność systemu umożliwia pracę oddziałową. Platforma Comarch EDI umożliwia wymianę dokumentów z partnerami biznesowymi.

–  Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego systemu klasy ERP stworzonemu przez Comarch, mamy pełną kontrolę nad wszystkimi procesami zachodzącymi w naszej firmie. Przynosi to nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale co najważniejsze, przekłada się bezpośrednio na zadowolenie naszych klientów — w tej kwestii wody nie lejemy – Ryszard Mosur prezes zarządu Spółdzielni Pracy „Muszynianka”  w Krynicy Zdrój.

 

muszynianka.pl

zetosa.com.pl

Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”

Historia firmy sięga 1951 r. Dziś Muszynianka to nowoczesna firma.  W jej skład wchodzi Zakład Eksploatacji  Wody Mineralnej w Muszynie, gdzie w większości rozlewana jest woda mineralna. Wydobywana jest ona ze studni o głębokości od 150 do 250 metrów. Spółdzielnia jest właścicielem praw do eksploatacji wody z kilkunastu źródeł.  Woda mineralna Muszynianka popularność  zawdzięcza swojemu charakterystycznemu smakowi oraz składnikom.  Muszynianka to nie tylko najlepsza woda, wspaniali ludzie i nowoczesna firma również zaangażowane w promowanie zdrowego stylu życia.