Zakłady Górniczo – Metalowe Zębiec robią kolejny krok naprzód i już wkrótce będą korzystać ze zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie prowadzi Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Radomia będący partnerem Comarch.

Już w 2007 roku ogłoszono w firmie przetarg na instalację kompletnego systemu klasy ERP. Używane dotychczas programy informatyczne – aplikacje działające w środowisku DOS – okazały się niewystarczające do pełnego zaspokojenia potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa produkcyjnego. Konieczność restrukturyzacji firmy w dobie kryzysu tylko potwierdziła konieczność implementacji bardziej zaawansowanego narzędzia wspierającego zarządzanie zasobami.

Bogata funkcjonalność systemu Comarch CDN XL poparta gwarancją jego dalszego rozwoju zadecydowała o wyborze. Wybór firmy wdrożeniowej również nie był przypadkowy. Wieloletnia współpraca między ZGM Zębiec a Instytutem Energetyki OTGS zbudowała konieczne do tego rodzaju przedsięwzięcia zaufanie biznesowe.

We wrześniu br. podpisano umowę na dostawę serwerów, oprogramowania systemowego i bazodanowego, licencji Comarch CDN XL oraz samego wdrożenia i opieki powdrożeniowej na kolejne lata. Instalacja docelowa to 80 stanowisk roboczych. Stąd decyzja o podzieleniu prac na dwa etapy. Pierwszy zakończy się w czerwcu 2010 roku i obejmie uruchomienie funkcjonalności systemu w zakresie handlu, CRM, księgowości i ewidencji kadrowo – płacowej. W drugim etapie znajdą się obszary produkcji, gospodarki magazynowej, kontrolingu i serwisu.

ZGM Zębiec to firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją. Pozycja lidera na krajowym rynku kotłów c.o. i wiodącego producenta w dziedzinie piasków kwarcowych powleczonych żywicą, bentonitów oraz perlitu ekspandowanego wsparta została szeregiem certyfikatów jakościowych uzyskanych przez przedsiębiorstwo. Kapitał zakładowy firmy wynosi 35 mln PLN.