Do grona klientów CDN dołączyła firma Yeoman Poland Sp. z o.o., wiądący dostawca kruszyw łamanych na terenie Polski północnej. Wdrożenie przeprowadzone przez Platynowego Partnera Comarch Insoft Consulting Sp. z o.o. zakończyło się sukcesem.

Yeoman Poland wykorzystywał wcześniej różne systemy informatyczne, pomiędzy którymi nie było komunikacji. Brak integracji systemów oraz ręczne przepisywanie danych sprawiło, że firma nie funkcjonowała z wymaganą wydajnością. Wyzwaniem było także znalezienie systemu, który pozwoliłby na integrację księgi głównej firmy z systemem wykorzystywanym w spółce – matce w Wielkiej Brytanii (Aggregate Industries). Te oraz inne czynniki wpłynęły na wybór Yeoman Poland, który zdecydował się na wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu ERP – Comarch CDN XL. Wybór oprogramowania i samo wdrożenie przebiegły bardzo sprawnie i szybko – całość prac trwała zaledwie 3 miesiące. Firma mogła działać na nowym systemie w założonym czasie.

Nowy system Comarch CDN XL zintegrował wszystkie obszary działalności firmy i zautomatyzował codzienne obowiązki. Pozwolił na dużą oszczędność czasu związanego z ręcznym wprowadzaniem danych. Udała się także integracja z systemem użytkowanym w Wielkiej Brytanii. Codzienna wysyłka danych o wynikach spółki do centrali pozwala skutecznie kontrolować finanse przedsiębiorstwa. Obecnie Yeoman Poland wykorzystuje w swojej codziennej pracy moduły: Księgowość, Modelowanie Procesów, Import, Sprzedaż, Zamówienia oraz Definiowanie Interfejsu. Wdrożenie systemu Comarch CDN XL usprawniło procesy logistyczne oraz finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie, znacząco wspomagając jego działalność. Oprogramowanie umożliwia pełną obsługę zakupów, sprzedaży i gospodarki magazynowej. Niewątpliwe korzyści dla firmy to uproszczenie pracy, zwiększenie wydajności pracowników oraz podniesienie efektywności działania całej firmy, w tym także współpracy z centralą za granicą.

Yeoman Poland Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą kruszyw łamanych na terenie Polski północnej. Firma jest częścią brytyjskiego koncernu budowlanego Aggregate Industries, jednego z największych na wyspach wykonawcy dróg oraz producenta kruszyw, betonów i mas asfaltowych. Proponowane przez Yeoman Poland kruszywa znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym oraz ogólnym, przy produkcji masy asfaltowej i betonów.

www.yeoman-poland.com.pl, www.insoftconsulting.pl