BP Polska wraz z Comarch zrealizowało projekt CDI oparty na rozwiązaniu Comarch Business Intelligence – Master Data Management. Nowy system integruje dane 65 tys. klientów, posiadających 93 tys. zarejestrowanych samochodów, z ponad 450 stacji BP w Polsce.

Comarch Business Intelligence Master Data Management (MDM) to rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie jakością danych oraz ich integrację. Projekt MDM obejmuje ocenę i restrukturyzację wewnętrznych procesów biznesowych wraz z wdrożeniem technologii MDM. Wynikiem skutecznego rozwiązania MDM są scentralizowane, ustrukturyzowane dane, które mogą być analizowane w celu uzyskania korzyści biznesowych. MDM może być użyte do zarządzania każdą dziedziną biznesową.

Wdrożenie MDM w BP Polska wyeliminowało konieczność każdorazowego podawania przez klienta pełnych danych firmy na każdej stacji podczas wystawiania faktury za usługę. Informacja raz wprowadzona na jednej stacji rozsyłana jest pomiędzy wszystkimi pozostałymi jednostkami. W rezultacie przeprowadzonego z sukcesem projektu znacząco zwiększono komfort obsługi klienta, skrócono czas jego oczekiwania i obsługi oraz zwiększono przepustowość stacji.

Nowy system zapewnia uporządkowanie struktury klientów i umożliwia ich automatyczne i ręczne łączenie oraz przetwarzanie. Wprowadzone mechanizmy czyszczenia danych, zapewniają wysoką, jakość informacji i zapobiegają nadmiernemu rozrostowi bazy danych.

– Projekt MDM był zarówno przez stacje, jak i naszych klientów długo wyczekiwanym rozwiązaniem integrującym dane firm na stacjach BP w Polsce. Zespół projektowy Comarch od samego początku trwania projektu wnosił wysoce merytoryczny wkład w tworzenie finalnego rozwiązania. W późniejszych fazach projektu, najpierw budowy, potem wdrożenia i wsparcia powdrożeniowego zyskał nasze uznanie za profesjonalizm, szybkość reakcji i jakość dostarczanych elementów systemu. Projekt zakończony został terminowo i w ramach wyznaczonego budżetu, uzyskał wyjątkowo wysokie oceny satysfakcji stacji i klientów i przyczynia się do polepszenia wyników finansowych BP w Polsce – mówi Krzysztof Podosek, kierownik projektu po stronie BP.

– Rozwiązania typu Master Data Management są coraz częściej spotykanym sposobem na integrację i czyszczenie danych pochodzących z wielu różnych źródeł. Mogą być one stosowane do uporządkowania kartotek klientów, produktów i innych wymiarów wielolicznych. Dzięki zastosowaniu przez Comarch innowacyjnej technologii naszego autorstwa, klient nie musi ponosić kosztów dodatkowego oprogramowania bazodanowego. Co ważne, samo rozwiązanie posiada łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, umożliwia zdefiniowanie reguł integracji i czyszczenia danych, a także interwencję manualną – mówi  Michał Stadnicki, dyrektor Centrum Konsultingu Business Intelligence.

BP jest jedną z największych firm energetycznych świata, dostarczającą klientom paliwa do celów transportowych i energii do produkcji ciepła oraz światła. Misją BP jest dostarczanie energii w wielu postaciach, w sposób odpowiedzialny – respektując prawa człowieka, wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Firma, prowadząca działalność w kilkudziesięciu krajach, zatrudnia ponad 80 tys. ludzi, w tym ponad 3 tys. w Polsce.