O specyficznych potrzebach informatycznych w branży paliwowej oraz tendencjach w niej zachodzących na stronach portalu Petrolnet.pl pisze Edyta Kozek, ekspert Comarch.

– Procesy biznesowe, które musi obsługiwać oprogramowanie wykorzystywane przez stację paliw, można podzielić na dwie grupy – wyjaśnia Edyta Kozek, Business Development Manager ERP. – Do pierwszej należą standardowe działania operacyjne (np. ewidencja transakcji kupna i sprzedaży, obsługa księgowa i kadrowo-płacowa, wewnętrzny controlling oraz raportowanie wyników). Drugą grupę stanowią procesy ściśle związane ze specyfiką działania stacji benzynowej, m.in. obsługa różnego rodzaju dystrybutorów, możliwość bieżącej kontroli stanu dystrybutora czy ewidencja wydanego paliwa – dodaje Edyta Kozek.

Wśród tendencji w branży paliwowej Edyta Kozek wymienia konsolidację oraz wykorzystanie Internetu jako kanału wymiany dokumentów z dostawcami.

Petrolnet.pl: Potrzeby informatyczne na stacjach są specyficzne
Petrolnet.pl: Sieci stacji wyzwaniem dla systemów IT