W Narodowym Centrum Nauki w Krakowie, jednostce wspierającej działalność naukową w zakresie badań podstawowych, wdrożono program Comarch ERP Optima. Implementację rozwiązania wykonała firma CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. – autoryzowany partner Comarch.

Dzięki wdrożonym modułom Comarch ERP Optima: Księga Handlowa, Płace i Kadry, Kasa/Bank, Handel, Analizy, Środki Trwałe , Analizy BI oraz Obieg Dokumentów, program zapewnia rzetelne prowadzenie księgowości i finansów, obsługę kadrową i płacową oraz ewidencję środków trwałych.

– Comarch ERP Optima jest narzędziem łatwym w obsłudze, a jego szeroka funkcjonalność pozwala nam na szybkie i sprawne zarządzanie jednostką. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest jego stały rozwój i ciągła aktualizacja, pojawiająca się wraz z wprowadzonymi zmianami w przepisach. Program jest nowoczesny i zintegrowany, dzięki czemu ułatwia nam pracę, a zaoszczędzony czas możemy poświęcić na inne czynności – mówi Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawiskach i obserwowalnych faktach, bez nastawienia na ich praktyczne zastosowanie czy użytkowanie.

CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. jest dostawcą systemów informatycznych wspierających rozwój przedsiębiorstw, specjalizującym się od 14 lat w kompleksowych wdrożeniach Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP ALTUM. Zespół CDN-Parter w Krakowie wykonał ponad 700 wdrożeń tych systemów w firmach o różnym profilu działalności, w tym w firmach usługowych, produkcyjnych, prowadzących handel hurtowy i detaliczny, wielooddziałowych oraz w biurach rachunkowych. Oprócz wdrożeń i serwisu oprogramowania, firma oferuje również aplikacje na indywidualne zamówienie.