Zajmujący się recyklingiem surowców wtórnych Exmet, wybrał Comarch OPT!MA. System został wdrożony w Exmet oraz w dwóch firmach z nią powiązanych. Implementację Comarch OPT!MA przeprowadził Szeran, Złoty Partner Comarch z Łodzi.

Exmet korzysta z modułów: Kasa/Bank, Faktury, Handel, Płace i Kadry, Księga Handlowa oraz Środki Trwałe. Z kolei Pulpit Menedżera umożliwia kadrze zarządzającej Exmet dostęp do raportów i analiz na temat bieżącej sytuacji firmy w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

System Comarch OPT!MA umożliwia przenoszenie danych, takich jak kontrahenci, kategorie, plan kont czy schematy księgowań, pomiędzy bazami, zapewniając spójność pracy w dziale księgowości oraz wspomagając zarządzania w obrębie grupy firm. Bieżącą współpracę pomiędzy działami sprzedaży a księgowości zapewnia Internetowa Wymiana Dokumentów.

Comarch OPT!MA umożliwia również import danych ze specjalistycznego programu do skupu złomu, dzięki czemu wyeliminowano błędy oraz zmniejszono nakład pracy potrzebny przy księgowaniu dokumentów handlowych.

– Przy wyborze systemu do zarządzania kierowaliśmy się kilkoma czynnikami. Jednym z nich była pełna automatyzacja obiegu dokumentów w naszym systemie informatycznym oraz skrócenie o 60 proc. procesu księgowania dokumentów związanych z ewidencją obrotu odpadami. Jednocześnie dzięki temu, że wszystkie schematy księgowania oraz zestawienia księgowe i analiz możemy przenosić pomiędzy firmami, bez problemu utrzymujemy spójność danych w obrębie zarządzanej grupy firm. Dla Zarządu bardzo ważny jest nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów wprowadzonych do systemu informatycznego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z użyciem jedynie przeglądarki internetowej – mówi Marek Rychlik, dyrektor firmy Exmet.

Działająca od 1989 roku, firma Exmet zajmuje się skupem złomu i metali kolorowych, sprzedażą złomu użytkowego oraz złomowaniem pojazdów.

Szeran specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla biznesu. Kompleksowo wdraża systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, a także prowadzi związane z nimi serwis i szkolenia oraz oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych.