Sprawne zarządzanie czasem pracy w firmie – bezpłatny webinar

Elektroniczne rozwiązania do rejestracji czasu pracy (tzw. systemy RCP), odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Wynika to z obowiązków jakie ustawodawca nakłada na firmy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy – systemy informatyczne zdejmują z pracodawców uciążliwą biurokrację w tym obszarze. Z drugiej strony, elektroniczna rejestracja i zarządzanie czasem pracy, przekładają się na zwiększenie efektywności pracy w firmie i wymierne korzyści dla pracodawców.

Poznaj korzyści, jakie daje system do rejestracji czasu pracy podczas bezpłatnego webinaru, który odbędzie się 30 października, godz. 11.00. Aby wziąć udział wystarczy się zarejestrować na stronie: https://webinary.comarch.pl.

Obowiązki ustawowe w zakresie ewidencji czasu pracy

Każda firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy osób, które zatrudnia. Zestawienie takie musi uwzględniać nie tylko dokładną liczbę przepracowanych godzin, ale także czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mają dodatkowy obowiązek - wymóg prowadzenia karty ewidencji czasu pracy oddzielnie dla każdego pracownika. Ta sama ustawa dała też możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. W związku z tymi zmianami, coraz więcej pracodawców wybiera elektroniczne przechowywanie danych dotyczących czasu pracy.

Mniejsze koszty zarządzania personelem

Rosnąca popularność systemów RCP spowodowana jest nie tylko decyzjami ustawodawcy,ale też możliwościami jakie dają te rozwiązania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie systemu do rejestracji czasu pracy pozwala zminimalizować koszty zarządzania personelem. Automatyzacja procesów oraz zniwelowanie potrzeby ręcznego zapisywania czasu pracy, w prosty sposób przekłada się na oszczędność czasu i kosztów. Dodatkowo, system znacznie poprawia dyscyplinę pracy. Daje możliwość monitorowania na bieżąco nieobecności, spóźnień oraz przerw. Odpowiednio zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania firmą, upraszcza także procedury tworzenia list obecności, raportów oraz rozliczenia kadrowe.

Są również usprawnienia, które odczują pracownicy firmy, w tym pracownicy zdalni. Systemy RCP pozwalają pracownikom na zgłaszanie urlopów, delegacji i różnych typów obecności. To prosty i szybki kanał komunikacji pracownika z pracodawcą.

Jak działa system do zarządzania czasem pracy?

Rozpoczęcie elektronicznej ewidencji czasu pracy w firmie i integracja rozwiązania z dotychczasowymi systemami, nie jest procesem skomplikowanym i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Jest tak samo w zasięgu dużych jak i małych firm, o czym będą się mogli Państwo przekonać w trakcie krótkiego szkolenia online. Pokażemy jak działa system Comarch TNA – nowoczesne rozwiązanie RCP oparte o współpracę autorskiej aplikacji mobilnej z urządzeniami Comarch TNA Gateway. Zaprezentujemy jego podstawowe funkcje istotne z punktu widzenia pracodawcy i pracownika.

Zapisz się na bezpłatny webinar „Nowoczesny system rejestracji czasu pracy”, 30 października, godz. 11.00 >>>