Te firmy skorzystają z aplikacji Comarch ESEF
Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej muszą przygotowywać roczne sprawozdania finansowe za rok 2020 w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowanie (ang. European Single Electronic Format). Do właściwego sporządzenia raportu niezbędne jest odpowiednie narzędzie informatyczne. Comarch wprowadził już do swojej oferty dedykowaną aplikację – Comarch ESEF.

Na Comarch ESEF zdecydowało się już kilkanaście spółek z GPW w Warszawie, m.in.: Apator - producent aparatury elektrycznej i pomiarowej, Erbud SA – polska grupa budowlana, KGL Korporacja - producent i dostawca folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych, Unimot SA – importer paliw płynnych i gazowych, Vigo System - producent niechłodzonych detektorów podczerwieni oraz X-Trade Brokers Dom Maklerski  

Aktualnie system jest dostępny w wersji chmurowej, a jego demo, które posiada większość funkcjonalności niezbędnych do przygotowania raportu znajduje się na stronie poświęconej tematyce raportowania w ESEF, przygotowanej przez pracowników Comarch. Wersja stacjonarna zostanie wydana w połowie lipca tego roku.

Aplikacja Comarch ESEF umożliwia tworzenie sprawozdania finansowego przy zachowaniu wytycznych ESEF. Użytkownicy mogą importować dane do systemu z przygotowanego wcześniej dokumentu zapisanego w formacie DOCX. Od momentu importu sprawozdania, wszystkie czynności związane z przygotowaniem raportu można wykonywać bezpośrednio z poziomu aplikacji. System umożliwia edycję danych oraz edycję związaną z tagowaniem a także zarządzanie raportem finansowym na wszystkich płaszczyznach.

Oprogramowanie posiada wbudowany zbiór najnowszych znaczników taksonomii ESEF, czyli słownika pojęć służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Można je przypisywać do danych w sprawozdaniu finansowym, a sam słownik w prosty sposób uzupełniać o nowe rozszerzenia. Dodatkowo raport można przeszukiwać w intuicyjny sposób przy użyciu drzewa taksonomii. Raz oznaczone dane mogą być przenoszone na dokumenty przygotowywane w kolejnych latach.

- Nowe przepisy dotyczące raportów okresowych traktujemy nie tylko jako obowiązek. Zależy nam, aby dać naszym inwestorom i partnerom raporty w jednolitym europejskim formacie  w najwyższej jakości. Uważamy, że  może nam to zagwarantować właśnie Comarch, także notowany  na GPW. Dodatkowo aplikacja Comarch ESEF posiada czytelny interfejs oraz intuicyjne menu. Duże znaczenie przy wyborze dostawcy miał także fakt, że w pracach nad aplikacją brali również udział praktycy z zakresu księgowości, sprawozdawczości i controllingu z Comarch - mówi Maria Karbowiak, kontroler finansowy i analityk w firmie Unimot SA.

Narzędzie Comarch ma obecnie wiele użytecznych funkcjonalności, a sama aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową. W ten sposób poszczególne osoby z działu raportowania finansowego mają szybki, i co najważniejsze, bezpieczny dostęp do danych sprawozdawczych bez konieczności instalacji oprogramowania na każdym urządzeniu.

- Aktualna wersja aplikacji daje możliwość wyeksportowania raportu do formatu XHTML. I taki dokument ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Comarch za 2019 rok właśnie przy użyciu oprogramowania Comarch ESEF przygotował już zespół raportowania finansowego Comarch – zaznacza Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

Aplikacja Comarch ESEF jest cały czas rozwijana i aktualizowana. Zespół projektantów systemów dba o aktualność oprogramowania z obowiązującymi przepisami w zakresie ESEF oraz uzupełnia o kolejne funkcjonalności wydając kolejne wersje narzędzia co 2-3 tygodnie. W kolejnych aktualizacjach będą pojawiać się nowe opcje m.in.: zwiększenie możliwości edycyjnych (w tym zmian wizualnych w sprawozdaniu), wypełniania danych w aplikacji z pomocą arkusza kalkulacyjnego, walidacja raportu w aplikacji czy pracy na raporcie przez wielu użytkowników.