100 mld zł dla polskich firm na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej

 
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową dla firm i pracowników, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa. Nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej jest skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw, łącznie to 100 mld zł, z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Celem programu jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w trudnym okresie.

Tarcza Finansowa składa się z trzech części o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB), w ramach których:

 • 25 mld zł trafi do mikrofirm (zatrudniających od 1 do 9 pracowników), z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych to ok. 16 mld zł
 • 50 mld zł trafi do małych i średnich firm (zatrudniających (od 10 do 249 pracowników), zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł,
 • 25 mld zł trafi do dużych przedsiębiorstw, zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest dostępne w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji wypłacanych przez wybrane banki. Z kolei dla dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju.

Tarcza Finansowa dla mikrofirm

Dla kogo?

 • przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;
 • objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Jak otrzymać subwencje i na jakich zasadach?

Maksymalna kwota zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).

 • 75% wartości subwencji może być bezzwrotne
 • 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji. To silny bodziec do utrzymywania miejsc pracy. Reszta subwencji zwracana jest po trzech latach.

Na co mikrofirmy mogą przeznaczyć otrzymane środki?

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Produkty przeznaczone dla mikrofirm są łatwo dostępne w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Jak wnioskować o środki w ramach tarczy?

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie dostępne prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków.
Lista banków i linki do formularzy online będa opublikowane jeszcze w kwietniu tego roku na stronie Polskiej Fundacji Rozwoju:

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html 

100 mld : mikrofirmy wsparcie infografika

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

Dla kogo?
 • przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 249 pracowników,
 • których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach).

Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Jak otrzymać subwencje i na jakich zasadach?

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Jak wnioskować o środki w ramach tarczy?

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie dostępne prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków.
Lista banków i linki do formularzy online będa opublikowane jeszcze w kwietniu tego roku na stronie Polskiej Fundacji Rozwoju:

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

Infografika: Wsparcie sektora msp w ramach tarczy finansowej 100 mld dla małych i srednich - zasady

Tarcza Finansowa dla dużych firm

Dla kogo?

Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z Tarczy Finansowej, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

 • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania
 • posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,
 • rozliczanie podatków za ostatnie dwa lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Na jakich zasadach?

PFR proponuje trzy formy finansowania

 1. Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres dwóch lat o wartości nawet do 1 mld zł.
 2. Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres trzech lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 3. Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.


Jak wnioskować o wspracie w ramach tarch finansowej dla dużych firm?

Obsługa finansowania dużych firm będzie realizowana bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju, na którego stronie są dostępne odpowiednie formularze .

Infografika: wsparcie dla dużych firm w ramach tarczy finansowe - koronawirus

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza