Dotacje na start

Dobry pomysł na biznes to zaledwie początek wielkiego wyścigu w kierunku osiągnięcia statusu dobrze prosperującej firmy. Gdzie biec po wsparcie, jeżeli brakuje kapitału początkowego? Istnieje kilka możliwości dostępnych dla różnych grup odbiorców.

Środki z Funduszu Pracy z Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)

Zarejestrowane osoby bezrobotne mogą się ubiegać o jednorazowe środki na rozpoczęcie  działalności gospodarczej pod warunkiem, iż nie otrzymały dotychczas innych środków na ten sam cel i nie prowadziły firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Fundusze mogą zostać przeznaczone na  sfinansowanie podstawowych potrzeb firmy takich jak najem biura czy zakup komputera z oprogramowaniem. Dofinansowanie to nie może przekroczyć sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (czyli obecnie ok. 27 tys. zł).

Osoby, które prowadzą już działalność gospodarczą od minimum sześciu miesięcy i mają co najmniej jednego pracownika, a rozwój ich firmy wymaga zatrudnienia kolejnych, mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. To wsparcie może być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, zakup mebli, maszyn, sprzętu IT i oprogramowania. Uzyskanie dofinansowania wiąże się z koniecznością zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy osoby dotychczas bezrobotnej.
 
Warto zaznaczyć, iż procedury związane z ubieganiem się o środki z PUP nie są skomplikowane –  krótkie wnioski o dofinansowanie zawierają podstawowe informacje, takie jak opis planowanej działalności i wskazanie niezbędnych kosztów, a rozpatrywane są w ciągu 30 dni. Informacji o tych programach należy szukać w PUP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania czy prowadzonej działalności, ponieważ harmonogramy naboru wniosków i warunki przyznawania środków różnią się w poszczególnych regionach.

Programy Banku Gospodarstwa Krajowego  

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej z programu BGK „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest szybkim i prostym sposobem uzyskania kapitału na założenia własnej firmy. Ta forma wsparcia skierowana jest do studentów ostatnich lat studiów, absolwentów szkół i uczelni wyższych albo zarejestrowanych bezrobotnych. Z pomocy nie są wykluczone osoby, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą – warunkiem jest jej zamknięcie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać dwudziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie to ponad 90 tys. zł). Jej oprocentowanie to 0,44 proc. w skali roku, a okres spłaty może wynosić nawet siedem lat z możliwością rocznej karencji.

Jeżeli planowana jest działalność w formie spółki cywilnej, wtedy każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Osoby korzystające z pożyczki mogą liczyć na bezpłatne szkolenia i usługi doradcze z obszaru zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej czy prowadzenia księgowości.

Program „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” to również pożyczka na utworzenie miejsca pracy.

Mogą się o nią ubiegać firmy i osoby fizyczne, w tym te, które wcześniej otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Na nowo utworzonym stanowisku pracy trzeba zatrudnić osobę bezrobotną (zarejestrowaną w PUP).

Wartość pożyczki na zatrudnienie jednej osoby nie może przekraczać sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie jest to ok. 27 tys. zł). Można wnioskować o zatrudnienie dowolnej liczby pracowników. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,44 proc. w skali roku, a okres spłaty to maksymalnie 3 lata.

Na terenie całego kraju działają pośrednicy finansowi programu „Pierwszy biznes - wsparcie na starcie”, którzy przyjmują wnioski zainteresowanych oraz udzielają również pomocy w ich wypełnianiu. Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

Fundusze unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

Regionalne programy to najbardziej zróżnicowane i obfite źródło pomocy dla planujących rozpoczęcie własnego biznesu. Wszystkie województwa przewidziały w ramach swoich budżetów środki dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie może mieć formę bezzwrotnych dotacji lub pożyczek. Część środków będzie dystrybuowana przez Powiatowe Urzędy Pracy, część – przez inne podmioty, które są stopniowo wyłaniane w drodze konkursów. Instrumentami zwrotnymi będą się zajmowały instytucje finansowe, tj. banki.

Pomoc kierowana jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które ukończyły 30 lat, są bezrobotne i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Dotacja lub pożyczka często jest uzupełniona bezpłatnymi szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparciem pomostowym na okres 6-12 miesięcy, obejmującym np. wypłatę minimalnego wynagrodzenia lub usługi doradcze.

W poszczególnych regionach można znaleźć również inne działania nakierowane na rozwój drobnej przedsiębiorczości, takie jak:

·         pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw,

·         subsydiowane zatrudnienie,

·         wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,

·         dofinansowanie telepracy i elastycznych form zatrudnienia.

Programy Operacyjne uwzględniają specyfikę regionów i różnią się w szczegółach, dlatego informacji należy szukać w odniesieniu do konkretnego województwa na oficjalnych stronach funduszy europejskich i na stronach Powiatowych Urzędów Pracy odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania/planowanej działalności.
 
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich to wsparcie przewidziane dla osób z obszarów wiejskich, które przekazały swoje małe gospodarstwo innemu rolnikowi lub osób ubezpieczonych w KRUS, jeżeli wartość gospodarstwa, w którym pracują, wynosi nie więcej niż 15 tys. euro.  Maksymalna wysokość pomocy może wynieść 100 tys. zł i będzie miała formę premii wypłacanej w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80 proc. kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20 proc. kwoty pomocy.

Planowana, opisana w biznesplanie działalność musi być utrzymana  minimum przez 5 lat. Premiowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane na obszarach o dużym bezrobociu czy zakładające utworzenie nowych miejsc pracy.

Program daje dużą swobodę w zakresie kosztów, jakie mogą zostać sfinansowane oraz działalności, jaką można rozpocząć. Dotacje można otrzymać przykładowo na działalność w obszarze produkcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła, rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych, działalności informatycznej oraz sprzedaży internetowej (e-commerce).

Wymienione narzędzia finansowego wsparcia z pewnością ułatwią wielu osobom decyzję o założeniu własnej firmy, pokryją pierwsze niezbędne koszty. Jedną z inwestycji, jakie musi ponieść początkujący przedsiębiorca, jest program do zarządzania firmą. Warto wybrać elastyczne oprogramowanie skrojone na miarę mikroprzedsiębiorstw, które zapewni nowej firmie bezpieczeństwo w zakresie zgodności z przepisami.
 

Magdalena Trybus

Specjalista ds. finansowania

Comarch SA

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza