Firmy lubią leasing

Polski rynek leasingowy systematycznie się rozwija dając przedsiębiorcom coraz bardziej  zróżnicowaną ofertę. Leasing przestaje kojarzyć się tylko i wyłącznie z autami firmowymi. Na popularności zyskuje leasing sprzętu IT i oprogramowania. Sprawdźmy więc, dlaczego firmy tak chętnie sięgają po to narzędzie finansowania swoich inwestycji.

Leasing operacyjny czy finansowy 

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji dwie podstawowe formy leasingu, które znacząco się od siebie różnią. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty firmy leasingowej warto zapoznać się z tymi różnicami.

 

Leasing operacyjny

Leasing finansowy (kapitałowy)

Własność

Po upływie terminu umowy leasingowej przedsiębiorca może ale nie musi wykupić przedmiot leasingu

Przedmiot leasingu przechodzi na własność firmy po zapłacie ostatniej raty leasingowej, bez wykupu

Księgowanie kosztów umowy

Cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu (również opłata wstępna)

Kosztem uzyskania przychodu jest jedynie część odsetkowa raty leasingowej

VAT

Rozłożony w czasie – doliczany do rat leasingowych

23 % - niezależnie od stawki jaką jest opodatkowany leasingowany przedmiot

Opłacany w całości z pierwszą ratą

Wysokość VAT od sumy płatności leasingowych – taka jak stawka VAT od przedmiotu leasingu

Wpływ na zdolność kredytową firmy

Nie obniża zdolności kredytowej firmy

Obniża zdolność kredytową

Amortyzacja

Po stronie firmy leasingowej

Po stronie przedsiębiorcy

Okres obowiązywania umowy

Minimalny -  40% czasu amortyzacji środka trwałego

Maksymalny – 60 miesięcy  

Brak ograniczeń prawnych – w praktyce zbliżony do okresu amortyzacji

Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców optymalny będzie leasing operacyjny, co wynika z korzyści natury podatkowej oraz niższych kosztów początkowych. Jest on dostępny nawet dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność, nie mających jeszcze historii biznesowej. Po leasing finansowy sięgają natomiast podmioty z branży medycznej, które nie są płatnikami VAT oraz duże przedsiębiorstwa przy znacznych inwestycjach ze względu na możliwość zastosowania przyspieszonej amortyzacji oraz większą elastyczność czasu trwania umowy w przypadku leasingu finansowego.

Niektóre firmy leasingowe mają w swojej ofercie również linię leasingową. Przedsiębiorca w ramach przyznanego na rok limitu dokonuje w tym okresie zakupów niezbędnego sprzętu, stopniowo rozliczając kolejne faktury. Od niewykorzystanych środków nie są pobierane opłaty.

W przypadku zakupu sprzętu IT i oprogramowania będziemy mieli do czynienia z leasingiem operacyjnym i na tej formie finansowania skupimy się w dalszej części artykułu.

Powodów do lubienia leasingu jest wiele:

1. Nowe technologie bez angażowania środków 

Zmiany w branży IT zachodzą niezwykle dynamicznie, wymuszając na przedsiębiorcach konieczność wymiany sprzętu i zakupu oprogramowania nowej generacji. Dla niektórych firm posiadanie najnowszych rozwiązań informatycznych to warunek konieczny powodzenia rynkowego, nie zawsze jednak posiadają wolne środki na ich systematyczną wymianę. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma do wyboru ofertę kredytową banków lub leasing.

Leasing w porównaniu do zakupu ze środków własnych daje przede wszystkim ogromną redukcję kosztów początkowych inwestycji, rozkładając obciążenie finansowe w czasie. Tzw. czynsz inicjalny może wynosić zaledwie 10 % wartości przedmiotu leasingu. Reszta kwoty do spłaty podzielona jest na miesięczne raty oraz końcową kwotę wykupu. Niektóre firmy leasingowe dla mniejszych inwestycji proponują nawet ofertę bez początkowej wpłaty własnej klienta. 

Jakie inwestycje IT można sfinansować z leasingu?

  • Sprzęt IT: stacjonarne i przenośne komputery, monitory, serwery, urządzenia POS i inne)
  • Oprogramowanie, np. systemy Comarch ERP
  • Usługi wdrożeniowe (to występują ograniczenia różne u poszczególnych leasingodawców, przykładowo w leasingu Grenke usługa do 40% wartości całej inwestycji).

W przypadku leasingu oprogramowania, które jest wartością niematerialną i prawną konieczne jest uregulowanie kwestii praw autorskich. Producent oprogramowania musi wyrazić zgodę aby kupujący licencje (czyli firma leasingowa) mógł przekazać oprogramowanie do użytkowania leasingobiorcy na czas określony w umowie. Comarch jako producent oprogramowania od wielu już lat współpracuje w tym zakresie w wiodącymi na polskim rynku firmami leasingowymi. 

2. Korzyści podatkowe

Podstawowym argumentem przemawiającym za wyborem leasingu jako formy finansowania inwestycji są możliwości w zakresie optymalizacji podatkowej. Szczególnie korzystny jest leasing operacyjny, w którym całe raty leasingowe (zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa raty), stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodu, co pozwala na zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów, zmniejszając podstawę opodatkowania.

Koszty uzyskania przychodu

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Opłata wstępna

Odpisy amortyzacyjne

Rata leasingowa (część kapitałowa i odsetki)

Część odsetkowa raty leasingowej

Koszty użytkowania przedmiotu

Koszty użytkowania przedmiotu

Dodatkowym atutem leasingu są korzyści na gruncie podatku VAT.  Leasing operacyjny daje możliwość rozłożenia podatku VAT (zawsze 23%) od sumy płatności leasingowych na raty zgodne z harmonogramem spłaty leasingu. W przypadku leasingu finansowego całość podatku VAT opłacana jest natomiast w całości z pierwszą ratą zobowiązania ale za to stawka VAT naliczana jest zgodnie z przedmiotem leasingu (czyli np. 8%), co jest szczególnie korzystne dla firm płacących VAT niższy niż 23%.

3. Minimum formalności, proste zasady

Dodatkową korzyścią dla klientów wynikającą ze współpracy Comarch z leasingodawcami, jest maksymalne uproszczenie procedur i przyspieszenie procesu przyznawania środków, które w przypadku leasingu i tak są bardzo przyjazne dla przedsiębiorców. Czas rozpatrywania wniosku o leasing jest nieporównywalnie krótki w porównaniu do procedury kredytowej.

Przy mniejszych inwestycjach mamy do czynienia z jednostronnym uproszczonym wnioskiem, którego rozpatrzenie skutkujące decyzją może się zamknąć w jednej godzinie. Klient nie przedstawia żadnych dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenia z ZUS i US. Nie są również konieczne zabezpieczenia takie jak deklaracja wekslowa.

W przypadku większych inwestycji firma leasingowa prosi o przedstawienie dokumentów założycielskich firmy, dokumentów wskazujących na zdolności finansowe firmy czy oświadczeń w tym przedmiocie. Ich weryfikacja jest szybka i jeżeli nie pojawiają się kwestie do wyjaśnienia – kolejnego dnia po złożeniu dokumentów klient może mieć już podpisaną umowę leasingową.

Zasady leasingu w tym kalkulacja całościowych kosztów, są proste a równocześnie elastyczne, co pozwala na optymalne dostosowanie oferty do potrzeb i możliwości danej firmy. Na koszt leasingu operacyjnego składają się: opłata początkowa, raty leasingowe i końcowa kwota wykupu. Wszystkie te elementy oraz okres spłaty można optymalnie dopasować do potrzeb i możliwości leasingobiorców. 

4. Wydatek kwalifikowany w projektach unijnych

Dodatkową zachętą dla przedsiębiorców zastanawiających się nad leasingiem jest w obecnej perspektywie budżetowej 2014-2020, możliwość umieszczenia kosztów leasingu w wydatkach kwalifikowanych projektu. W większości przypadków możliwość ta jest ograniczona do leasingu finansowego, który przedmiot leasingu stanowi od strony księgowej własność leasingobiorcy, co ma odbicie w ewidencji środków trwałych i amortyzacji. Dodatkowo po zakończeniu umowy leasingu finansowego zakupiony środek trwały czy oprogramowanie stają się własnością leasingodawcy.

Należy również pamiętać, że kosztem kwalifikowanym w projekcie unijnym są jedynie wydatki poniesione w okresie jego realizacji czyli w przypadku leasingu – raty kapitałowe z faktur wystawionych w okresie realizacji projektu. 

Słabe strony 

Finansowanie wydatków firmy w formie leasingu wiąże się również z pewnymi ograniczeniami, które warto uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. Są one przede wszystkim konsekwencją prawa własności po stronie firmy leasingowej do końca trwania umowy. Leasingobiorca uzyskuje prawa własności do przedmiotu po spłacie wszystkich rat oraz po dokonaniu wykupu (w leasingu operacyjnym). W czasie trwania umowy nie może on zbyć przedmiotu leasingu czy oddać go w użytkowanie osobie trzeciej bez zgody firmy leasingowej. Leasingobiorca nie może domagać się usunięcia na koszt leasingodawcy wad rzeczy leasingowanej. Utrata przedmiotu leasingu, np. kradzież, nie zwalnia firmy od opłacania rat leasingowych. Aby zapobiec takiej sytuacji leasingobiorca powinien wykupić ubezpieczenie, co z kolei podwyższa koszty inwestycji. Wszelkie zmiany w umowie leasingowej (takie jak skrócenie czasu obowiązywania umowy) mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.  Przy uwzględnieniu wszystkich kosztów transakcyjnych w ostatecznym rozrachunku leasing może okazać się droższy niż kredyt bankowy. Dopiero porównanie kalkulacji leasingu i oferty bankowej pozwoli na podjęcie optymalnej dla firmy decyzji. 

 

Magdalena Trybus

 

Firma Comarch SA, jako jedna z pierwszych na rynku IT, umożliwia swoim Klientom wykorzystanie leasingu przy zakupie systemów informatycznych, współpracując z uznanymi leasingodawcami o największym doświadczeniu w obszarze leasingu IT.

 

Dowiedz się więcej >>>

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza