JPK_V7 będzie obowiązywać od lipca 2020

Od 1 lipca 2020 r. tzw. duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do rozliczania podatku VAT za pomocą nowych struktur JPK_V7(M) lub JPK_V7(K). Od 1 kwietnia nowe struktury będą dobrowolne, trzy miesiące później staną się obowiązkowe dla wszystkich.

Obecna struktura JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Deklaracje VAT-7, VAT-7K składane są osobno. Nowe struktury JPK_V7 (roboczo nazywane JPK_VDEK) umożliwią podatnikom jednoczesne złożenie deklaracji VAT-7 oraz udostępnienie ewidencji VAT.

 • JPK_V7(M) będzie służyć do rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne
 • JPK_V7(K) z kolei za okresy kwartalne

W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą oni składali tylko część ewidencyjną, a po upływie trzeciego miesiąca - część deklaratywną rozliczającą podatek VAT za dany kwartał oraz część ewidencyjną za trzeci kwartał.

Scaleniu części ewidencyjnej z deklaracjami VAT-7, towarzyszą także zmiany w części ewidencyjnej, które będą nakładać na firmy dodatkowe obowiązki. Wynika to z konieczności dodatkowego oznaczania dostaw wybranych towarów i usług oraz dostaw towarów i usług realizowanych w ramach tzw. procedur szczególnych.

Oznaczenia te zostały narzucone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zostały one wyszczególnione w paragrafie 3, w ust. 3 i 4, i tak:

 • ust. 3 zawiera listę oznaczeń od „01” do „13” dla wybranych towarów i usług, np. kodem: 
  • „01” oznaczać będziemy dostawę napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,  
  • „06” – dostawę urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy. 
 • ust. 4 prezentuje listę oznaczeń dla tzw. szczególnych procedur, np. kodem: 
  • „SW” oznaczać będziemy dodatkowo dostawę w ramach sprzedaży wysyłkowej,
  • „I_42” – wewnątrzwspólnotową dostawę towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
  • „MPP” – transakcję objętą obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

W systemach Comarch ERP XL zostaną udostępnione nowe struktury JPK_V7(M) i JPK_V7K) oraz nowa klasyfikacja, o której mowa w par. 3, ust. 3 i 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Więcej o JPK znajdziesz na stronie comarch.pl/erp/jpk

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza