Kasy fiskalne online – od kiedy obowiązek i dla kogo?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani stopniowo wycofywać obecnie funkcjonujące kasy rejestrujące z zapisem elektronicznym i papierowym na nowy typ – kasy online. Cały proces podzielono na etapy. Dla podatników, którzy mieli wejść w ten obowiązek 1 lipca 2020 roku, mamy dobrą wiadomość – w związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Finansów zdecydowało o odroczeniu tego obowiązku. Kogo to dotyczy i jakie są nowe terminy?

Wprowadzenie kas fiskalnych online uregulowano w znowelizowanej ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja weszła w życie 1 maja 2019 roku.

System Comarch ERP Optima współpracuje z praktycznie wszystkimi modelami kas i drukarek fiskalnych online dostępnymi na polskim rynku.

Od kiedy kasy fiskalne online – I etap

Od stycznia 2020 kasy fiskalne online są zobowiązani posiadać przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Kasy fiskalne online – II etap

W kolejnym etapie, który planowano uruchomić 1 lipca 2020 roku znaleźli się m.in. przedsiębiorcy działający w branżach hotelarskiej i gastronomicznej. Obowiązek ten jednak odroczono do 1 stycznia 2021.

Obowiązek rejestracji na kasach fiskalnych online w tym etapie dotyczy:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kasy fiskalne online – III etap

Z kolei trzeci etap wdrożenia nowego obowiązku przesunięto z 1 stycznia 2021 na 1 lipca 2021. I będzie on dotyczył świadczenia usług:

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Kasy fiskalne online – IV etap

Od 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasę fiskalną online dla podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Podatnicy, którzy są zobowiązani do wymiany kas, mogą skorzystać z ulgi w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł i z zastrzeżeniem, że zakup nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikom, którzy:

 • znajdują się w wyżej wymienionych grupach przedsiębiorców i rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej w obowiązującym terminie,
 • przed zakupem kasy fiskalnej online nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.


Podatnicy VAT uprawnieni do skorzystania mogą kwotę ulgi:

 • odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres, jeśli wartość ulgi nie przekracza podatku,
 • odliczyć od podatku należnego za okresy następne, jeśli wartość ulgi będzie wyższa od wartości podatku,
 • jeśli kwota ulgi będzie wyższa niż kwota podatku VAT, to mogą otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy.

WAŻNE! Gdy podatnik dobrowolnie wymieni dotychczasową kasę na kasę fiskalną online, to nie ma prawa do skorzystania z ulgi.

Cel wprowadzenia kas fiskalnych online

Wprowadzenie nowego obowiązku związane jest z uszczelnianiem systemu podatkowego i walką z luką w VAT. Ponadto państwo chce zwiększyć liczbę płatności bezgotówkowych, wprowadzić nowy standard protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas i możliwie szybko wycofać z eksploatacji przestarzałe urządzenia, których kontrola jest utrudniona.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza