Pakiet mobilności – zmiana przepisów w prawie transportowym

Pakiet mobilności nie jest nowym aktem prawnym, ale pojawiły się w nim zmiany podyktowane unijnymi decyzjami. Ich celem jest regulacja przepisów w trzech aspektach: czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców oraz obowiązku korzystania z tachografów, delegowania kierowców oraz dostępu do rynku. Nowe przepisy to duże wyzwanie dla firm przewozowych, które muszą zadbać m.in. o odpowiednie wyliczanie wynagrodzeń kierowców.

Pierwsze zmiany wprowadzone przez pakiet mobilności weszły w życie w sierpniu 2020 roku – wtedy zmieniono zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. Etap wdrożenia kolejnych zmian ustalono na luty 2022 – tutaj pojawiły się zmiany w delegowaniu kierowców, nowy system do delegowania IMI, a także nowe zasady kabotażu. Kolejne przepisy zaczęły obowiązywać od 22 maja i dotyczą obowiązku licencji i objęcia nowymi przepisami pojazdów od 2,5 tony DMC.

Zmiany w pakiecie mobilności - luty 2022

W świetle zmian, które weszły w życie 2 lutego wykluczono diety i ryczałty z miesięcznego wynagrodzenia przewoźników. Polscy kierowcy na mocy nowych postanowień mają więc zarabiać tak jak kierowcy z innych państw UE, jednak bez uwzględniania dodatków z tytułu podróży służbowych.

Zmiany te nie dotyczą jednak wszystkich. Pod nowe zasady delegowania nie podlegają tranzyty (przejazd przez terytorium danego kraju bez załadunku lub rozładunku) oraz przewozy dwustronne (transport międzynarodowy do lub z kraju siedziby wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami). Podlegają za to przewozy kabotażowe i przewozy typu cross-trade/przerzuty.

Od początku lutego pojawiła się też konieczność zgłoszenia oddelegowania kierowcy do nowego systemu IMI – wspólnego dla całej UE.

Z kolei 21 lutego weszły w życie kolejne przepisy, zgodnie z którymi:

  • każdy pojazd musi obowiązkowo wrócić do kraju zarejestrowania co najmniej raz na 8 tygodni,
  • po trzech operacjach kabotażowych na terenie kraju przez cztery dni muszą być wstrzymane kolejne takie operacje,
  • kierowca musi dokonać wpis w tachografie kraju, do którego wjeżdża.

Zmiany w pakiecie mobilności – maj 2022

Następne zmiany weszły w życie 21 maja 2022. Od tego dnia m.in. dla pojazdów o dmc od 2,5 tony jest wymagane posiadanie licencji na przewóz drogowy przy przewozach transgranicznych, pojawiło się zabezpieczenie finansowe na pierwszy pojazd od 2,5 tony 1800 euro, a na każdy kolejny 900 euro, przewoźnicy pojazdów od dmc 2,5 t są objęci przepisami wspólnych zasad (licencja i kabotaż).

Kary związane z naruszeniem pakietu mobilności

Niedostosowanie się do nowych przepisów grozi karami finansowymi, np. brak dokumentacji wymaganej przez ITD mogą skutkować karą dla firmy nawet w wysokości 3000 zł. Sankcje przewidują jednak także utratę dobrej reputacji przewoźnika, co może skutkować zawieszeniem licencji.

Obsługa nowych przepisów w systemach Comarch ERP

Zmiany w programie umożliwiające rozliczanie kierowców międzynarodowych zostały udostępnione w wersji 2022.5.1 programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus w drugiej połowie czerwca 2022. Po wprowadzeniu diet podstawa opodatkowania i podstawa składek ZUS zostają wyliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. 

Szczegółowy opis funkcjonalności jest dostępny w Pomocy: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022_5/index.php/dokumentacja/pakiet-mobilnosci-place-i-kadry-plus/.

Dowiedz się więcej o Comarch ERP Optima

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza