RODO (GDPR) – najważniejsze pojęcia

RODO jest z nami od 25 mja, jednak wciąż nie wszyscy znają jego główne założenia. Kluczem do właściwego przygotowania firmy na nowe realia jest zrozumienie treści rozporządzenia – a tego zrobić nie sposób bez zrozumienia podstawowych pojęć.

Dlatego też zapraszamy do lektury krótkiego słowniczka ochrony danych osobowych!

  • dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  • dane osobowe zaliczające się do szczególnej kategorii danych – dawniej: dane wrażliwe; czyli te dotyczące pochodzenia, religii, światopoglądu, zdrowia, seksualności
  • zbiór danych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie
  • przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
  • administrator - osobę fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania
  • podmiot przetwarzający - osobę fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora
  • zgoda osoby, której dane dotyczą - dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
  • naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

Chcesz dowiedziec się więcej o RODO? Kliknij TUTAJ

Zapisz się na webinar, podczas którego pokażemy, jak przy pomocy systemów Comarch ERP radzić sobie z RODO

 

 

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza