Ryczałt od przychodów. Limity i stawki – zmiany od 1 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje wyższy limit przychodów umożliwiający rozliczanie PIT w formie ryczałtu. Rozszerzono też listę wolnych zawodów uprawnionych do wybrania opodatkowania ryczałtem. Z tej formy mogą teraz skorzystać np. fizjoterapeuci, położne, doradcy podatkowi, czy księgowi. O czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy?

Czym jest ryczałt?

Ryczałt jest formą opodatkowania, w której nie ma znaczenia wysokość ponoszonych kosztów prowadzenia działalności. Podatnik opłaca podatek według konkretnej stawki od całkowitego przychodu. Przychód można pomniejszać o zapłacone składki ZUS. Jednak opodatkowanie za pomocą ryczałtu nie pozwala na rozliczanie kosztów firmowych, czyli nie możemy obniżyć podatku dochodowego rozliczając faktury zakupowe, np. za paliwo, czy zakup komputera.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Ryczałt to popularna forma wśród osób, które zakładają działalność gospodarczą, a także wśród przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku nie przekroczyli kryterium przychodowego. Niektóre formy działalności gospodarczej są wykluczone z możliwości wyboru tej formy opodatkowania.

Jak wybrać lub zmienić formę opodatkowania na ryczałt?

Podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą mogą wybrać ryczałt podczas rejestracji działalności na druku CEIDG-1.

Z kolei zmiana formy opodatkowania jest możliwe po zakończeniu danego roku podatkowego, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym, albo do końca grudnia roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu.

Obowiązki podmiotów opodatkowanych ryczałtem

Przedsiębiorcy muszą wykazywać przychody w podziale na poszczególne stawki ryczałtu. Podatek należy obliczyć i wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto przychód. Z kolei po zakończeniu roku podatkowego ryczałtowiec składa zeznanie roczne PIT-28, w którym wykazuje wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu.

Wady wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania

Przedsiębiorcy decydujący się na ryczałt muszą pamiętać, że nie będą mieć możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem, nie skorzystają z ulgi na dzieci, czy nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany od 1 stycznia 2021

  • Zwiększenie limitu przychodowego

Przed zmianami z ryczałtu mogły korzystać osoby fizyczne, które osiągały przychody z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, jeżeli ich wysokość w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro lub uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro. Od 1 stycznia 2021 r. limit 250 tys. euro podwyższono ośmiokrotnie - do kwoty 2 mln euro.

  • Modyfikacja definicji wolnych zawodów

Od początku roku rozszerzono katalog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru tej formy opodatkowania. Teraz mogą z tego skorzystać m.in. położne i pielęgniarki, fizjoterapeuci, księgowi, doradcy podatkowi, czy biegli rewidenci.

Oprócz tego umożliwiono wybór ryczałtu jako formy opodatkowania indywidualnie prowadzonym działalnościom gospodarczym w ramach wolnego zawodu, świadczonych na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

  • Obniżenie stawek ryczałtu

Nowe przepisy obniżyły stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 20% do 17%. Oznacza to,  że stawka przy wyborze ryczałtu będzie niższa niż podatek liniowy. Dla przedsiębiorców, którzy nie mają kosztów uzyskania przychodu (lub są one w ograniczonej wysokości) może się więc okazać, że korzystniejsze będzie rozliczanie się za pomocą ryczałtu.

Z kolei z 17% do 15% obniżono stawkę podatku dla przychodów ze świadczenia usług wskazanych w art. 12 ust. 1 ust 2 ustawy ryczałtowej. To zmiana m.in. dla usług reprodukcji komputerowych nośników danych, usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map, czy związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych.

  • Zmiany w opodatkowaniu najmu

Poszerzono katalog przychodów o przychody z najmu poprzez uwzględnienie stawki 8,5% dla przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% dla przychodów od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Ryczałt w Comarch ERP Optima

W konfiguracji programu w module Księgowość w zakładce Limity została dodana nowa wysokość limitu obowiązująca od 01.01.2021. Została dodana stawka 15% oraz usunięta stawka 20% dla dokumentów z datami od 01.01.2021. Ponadto dodano nowy formularz zaliczki na podatek ryczałtowy z obsługą stawki 15%.

Obecnie można już wprowadzać zapisy do ewidencji z nowymi stawkami, wzór ewidencji przychodów (wydruk) zostanie udostępniony w wersji styczniowej.

Zmiany są opisane w dokumentacji: 

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-20/

Webinar Zmiany w przepisach 2021

Nowelizacje w ustawach PIT i CIT, ułatwienia w rozliczaniu VAT, podatek cukrowy, zmiany wynikające z Brexitu oraz założenia Tarczy antykryzysowej 6.0 
- zobacz jak przygotować firmę do tych zmian i jak zostały obsłużone w systemach Comarch ERP.

Zobacz webinar >>>

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza