Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki platform e-commerce.

Dyrektywa towarowa, cyfrowadyrektywa omnibus – to trzy dyrektywy unijne, które wymuszą na sprzedawcach, platformach handlowych i ich Klientach konieczność dostosowania się do nowych przepisów prawnych.

Sejm przyjął nowelizację przepisów, zatem tzw. dyrektywa Omnibus weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że główni zainteresowani, czyli sprzedawcy i platformy handlowe muszą wdrożyć działania, które będą zgodne z nowymi przepisami. 

Dlatego też w tym wpisie wskazujemy na 6 najważniejszych aspektów, na które powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy, aby dobrze przygotować się do zmian.

Zmiany w reklamacjach

Zmiany w tym zakresie wymagają m.in. aktualizacji regulaminu oraz opisów na stronach sklepów dot. reklamacji.

Ważne! Zmiany dotyczą nowych umów – to jest zawartych od dnia wejścia w życie zmian. Do "starych" umów będziemy stosować dotychczasowe przepisy. W praktyce bardzo istotne będzie sprawdzanie daty zakupu.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 • dotychczasowa rękojmia została zastąpiona zgodnością towaru z umową,
 • regulacja dotycząca reklamacji konsumenckiej została przeniesiona z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta,
 • brak możliwości wyłączenia rękojmi w stosunku do jednoosobowych przedsiębiorców na prawach konsumenta,
 • zmiana hierarchii żądań reklamacyjnych - w pierwszej kolejności napraw lub wymiana, a dopiero w następnej obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy,
 • domniemanie istnienia wady w momencie zakupu będzie trwało 2 lata (obecnie 1 rok),
 • usunięte zostały przepisy dot. prawa regresu,
 • zmiany w zakresie gwarancji – gwarancja zasadniczo nie może być mniej korzystna niż reklamacja na podstawie ustawy.

Zmiany w opiniach i rekomendacjach

Zmiany w tym zakresie wymagają m.in. sprawdzenia narzędzi do publikowania opinii i rekomendacji pod kątem zgodności z nowymi przepisami. Dodatkowo konieczne jest stworzenie regulaminu opinii lub zaktualizowania regulaminu sklepu o punkt dotyczący dodawania opinii i rekomendacji.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 • w przypadku, gdy przedsiębiorca zapewnia dostęp do opinii konsumentów o produktach, za istotne uważa się informacje o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili;
 • praktyką handlową wprowadzającą w błąd będzie zamieszczanie lub zlecenie innej osobie prawnej lub fizycznej zamieszczania nieprawdziwych opinii konsumentów lub rekomendacji lub zniekształcanie opinii konsumentów lub rekomendacji użytkowników Internetu w celu promowania produktów.

Zmiany w obniżkach cen

Zmiany w tym zakresie wymagają m.in. aktualizacji oprogramowania sklepu tak, aby móc prezentować obniżoną cenę w sposób wymagany przez dyrektywę

Informację o obniżonej cenie uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. W przypadku sklepu lub serwisu internetowego będzie to po prostu karta danego produktu lub jego cennik. Pamiętajmy jednak o reklamach – tam też ta informacja powinna być podana z zachowaniem omówionych tutaj zasad.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 • w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki,
 • jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
 • te same zasady stosuje się do reklamowania produktów lub usług wraz z ceną,
 • jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa powyżej, to wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł, a w skrajnym przypadku nawet do 40 000 zł;

Zmiany w treściach i usługach cyfrowych

Zmiany w tym zakresie wymagają m.in. aktualizacji regulaminu sklepu

Ważne! Zmiany dotyczą nowych umów – to jest zawartych od dnia wejścia w życie zmian. Do "starych" umów będziemy stosować dotychczasowe przepisy. W praktyce bardzo istotne będzie sprawdzanie daty zakupu.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 • powstanie nowy typ umowy nazwanej – umowa o dostarczanie treści lub usługi cyfrowej,
 • treści i usługi cyfrowe będzie można reklamować podobnie jak produkty fizyczne,
 • nowe obowiązki po stronie przedsiębiorcy - obowiązek aktualizacji oraz odpowiedzialność za zgodność z wersją próbną lub zapowiedzią.

Zmiany dot. platform handlowych (tzw. marketplace)

Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 • nowe obowiązki informacyjne – m.in. informowanie o tym w jaki sposób są tworzone rankingi ofert oraz na podstawie jakich kryteriów następuje plasowanie produktów,
 • obowiązek jasnego definiowania statusu sprzedawcy – czy jest profesjonalistą, czy osobą prywatną,
 • obowiązek jasnego wskazania, kto odpowiada za realizację praw kupującego – konsumenta,
 • obowiązek wyraźnego wskazywania płatnych wyników wyszukiwania.

Zmiany dot. umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 • umowa dotycząca usług finansowych nie będzie mogła być zawarta podczas pokazu lub wycieczki,
 • przedsiębiorca nie będzie mógł przyjąć płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w przypadku umowy zawartej podczas pokazu lub wycieczki,
 • wydłużenie terminu odstąpienia od umowy do 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas pokazu lub wycieczki.

Dyrektywa Omnibus w Comarch e-Sklep

Omówiliśmy wyżej sześć istotnych zmian, które obowiązują dla sprzedawców i platform handlowych. Aby uniknąć przykrych konsekwencji warto upewnić się czy firma jest dopasowana do tych zmian. Naruszenie nowych przepisów wiąże się z ryzykiem nałożenia kar finansowych – od wspomnianych 20-40 tysięcy za naruszenie przepisów dotyczących obniżek cen, aż do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy w razie wszczęcia postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Użytkownicy Comarch e-Sklep mogą już korzystać z funkcjonalności, jakie wprowadziliśmy w ramach dostosowania do wchodzących w życie zmian.

W panelu administracyjnym e-Sklepu zapisujemy historię zmian wprowadzanych w cennikach sklepu internetowego dla każdego towaru. O ile to rozwiązanie nie wynika z zapisów prawa, o tyle może stanowić znaczący element ułatwiający efektywne zarządzanie cenami w ofercie sprzedawcy. Nasi klienci mogą budować historię cen swoich towarów w e-Sklepie oraz mieć wgląd do archiwalnych cen.

Na stronie sklepu internetowego, na szczegółach towaru, liście towarów oraz wynikach wyszukiwania wyświetlana jest najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Oprócz wskazania ceny podajemy informację, skąd ta cena wynika.

Wprowadziliśmy również parametr, który umożliwia dodawanie opinii tylko przez klientów, którzy kupili dany towar. Nasz system automatycznie oznaczy taką opinię jako „opinię potwierdzoną zakupem”.

Dodatkowo wprowadziliśmy informację nad listą wyszukiwanych w e-Sklepie towarów prezentującą zasadę w jakiej kolejności towary zostały zaprezentowane. Jeśli klient wpisze wyszukiwaną frazę, to na stronie wyników wyszukiwania zobaczy stosowną informację, np: „Wyniki wyszukiwania prezentowane są według nazwy od A do Z.”

 

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Prokonsumencki.pl. Prawnicy serwisu pomogą w przygotowaniu i wdrożeniu zmian w sklepie lub serwisie internetowym. Można kontaktować się mailowo: kontakt@prokonsumencki.pl lub telefonicznie: 61 847 55 18.

Dowiedz się więcej o Comarch e-Sklep

Dyrektywa Omnibus w Comarch e-Sklep

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza