BI Point Menadżer 2.0
Poniżej znajdują się te najważniejszych z nich, które ukażą się już w najnowszej wersji rozwiązania, zaplanowanej na sierpień 2018.
 1. Zmiany w obszarze administracji:
  Dla przedsiębiorców możliwość dostępu dla więcej niż jednego użytkownika, a w przypadku spółki możliwość wglądu do kilku różnych baz danych
  Dla Biur Rachunkowych możliwość dostępu również dla pracowników Biura
 2. Nowy moduł komentarze, pozwalający na komunikację między użytkownikami narzędzia oraz między biurem rachunkowym a jego klientami
 3. Obsługa nowych modułów z Comarch ERP Optima:
  Moduł Kasa/Bank: Raporty kasowe/bankowe, Rejestry kasowe/bankowe, Noty odsetkowe, Ponaglenia zapłaty, Potwierdzenie salda
  Moduł Księgowość: Zestawienia księgowe, Rozrachunki, Podatki, Samochody
  Moduł Płace i Kadry: Deklaracje
 4. Nowych 70 zestawień, w których znajdziesz informacje dotyczące między innymi:
          Wielkość podatków pozostałych do zapłaty
          Wielkość wpłaconych zaliczek na podatki
          Terminów płatności składek ZUS
          Pozostałych do zapłaty przez Klienta należności względem Biura Rachunkowego
          Danych adresowych i personalnych pracowników
          Danych pochodzących z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
          Terminów upływu badań pracowników oraz ich uprawnień
          Wykazu samochodów firmowych
          Pozycji znajdujących się w zestawieniach księgowych (m.in. bilansie oraz rachunku zysków i strat)
     

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza