Jak zasymulować dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie Tarczy Antykryzysowej?

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z Covid-19 przygotowaliśmy w Comarch BI Point oraz Comarch Analizy BI narzędzie, które jest odpowiedzią na regulacje w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pomoże ono sprawdzić, czy firma kwalifikuje się do uzyskania wsparcia oraz symuluje wpływ na koszty wynagrodzeń po jego uzyskaniu.

Comarch BI Point jako narzędzie analityczne zintegrowane z systemami Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL można użyć do symulacji możliwego dofinansowania wynagrodzeń pracowników w firmie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

W tym celu zostały przygotowane dwa dashboardy oraz raporty dla korzystających z Comarch Analizy BI. Aby uzyskać dofinansowanie w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy firma kwalifikuje się do dofinansowania.

Różnica Obrotów 

Dashboard „Różnica obrotów” umożliwia porównanie różnicy sprzedaży z dwóch okresów. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia parametrów odnoszących się do interesujących go okresów, w tym celu może modelować zakresami dat. Domyślny zakres to od początku miesiąca do bieżącego dnia. Dla każdego z dni zawartych w zakresie zostanie zsumowana wartość sprzedaży z ostatnich trzydziestu lub sześćdziesięciu dni i porównana z poprzednim okresem.

Dashboard „Możliwość dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników” przedstawia szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników ramach Tarczy Antykryzysowej, o które może starać się pracodawca. Jest również źródłem wiedzy na temat różnic w korzyściach z zastosowania poszczególnych rozwiązań w walce z kryzysem ekonomicznym.

Comarch Analizy BI - Raporty Tarczy Antykryzysowej

Oba dashboardy są dostępne również w formie raportów kompatybilnych z oprogramowaniem Comarch Analizy BI

Szczegółowe omówienie dashboardów i raportów dostępne są w broszurze:

Comarch BI - Tarcza Antykryzysowa

Przygotowaliśmy również film instruktażowy nowego narzędzia:

Jesteś użytkownikiem Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL?

Raporty wraz z dokumentem opisującym poszczególne symulacje znajdziecie Państwo na stronach walidowanych.

Można je pobrać tutaj

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza