CRM oprogramowanie

Obecnie coraz częściej informacje gromadzone na temat Klientów oraz umiejętność ich skutecznego przetwarzania i wykorzystania pozwalają przedsiębiorstwom lepiej wsłuchiwać się w ich potrzeby. Takie podejście pozwala firmie budować przemyślaną i długofalową strategię, umożliwiającą ciągłe wyprzedzanie oczekiwań swoich Klientów. Funkcjonalności klasy CRM występują w modułach systemu Comarch ERP Altum.

W Comarch ERP Altum jest to możliwe dzięki zastosowaniu wbudowanych narzędzi Business Intelligence oraz automatyzacji procesów (BPM). System gromadzi i analizuje informacje na temat m.in. lojalności Klientów, skuteczności pracy przedstawicieli handlowych, efektywności poszczególnych działań sprzedażowych. Dzięki automatyzacji procesów, program dba m.in. o to, aby konkretna wiadomość trafiła do odpowiedniej osoby w firmie wraz z gotową informacją, jakie działania należy podjąć w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Zorganizowana opieka nad Klientami

W Comarch ERP Altum, właściciel firmy posiada pełną kontrolę nad całym procesem obsługi Klienta. Przypisywanie poszczególnych Klientów do pracowników, ustalanie osób kontaktowych dla kontrahentów, pozwala firmie zarządzać relacjami z Klientem w sposób w pełni przejrzysty i zorganizowany. Dzięki aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż, pracownicy mobilni mogą prowadzić bezpośrednią sprzedaż u Klienta z poziomu urządzenia mobilnego oraz zarządzać jego obsługą.

W celu uzyskania kompletnej informacji na temat m.in. zadowolenia Klienta, perspektyw dalszej współpracy, system umożliwia tworzenie własnych kwestionariuszy ankietowych. Dzięki zgromadzonym odpowiedziom na pytania ankietowe, firma może zautomatyzować niektóre czynności.

Jak to działa? Kwestionariusze ankietowe wykazały niezadowolenie Klienta A z jakości produktu. Kierownik sprzedaży dostaje automatycznie tą wiadomość wraz z gotową informacją, jakie kroki powinien podjąć: „Wyślij przedstawiciela handlowego do Klienta A oraz przyznaj 20% rabatu”.

 

Planuj i kontroluj swoje działania sprzedażowe

Comarch ERP Altum umożliwia kompletną obsługę relacji z Klientami oraz Partnerami biznesowymi, od zarejestrowania danych, aż po ewidencje rozmów oraz działań związanych z pozyskaniem i obsługą kontrahentów.

Przedsiębiorstwo ma możliwość określania etapów sprzedaży od np. wysłania maila, poprzez umówienie wizyty, aż po negocjacje i zamknięcie transakcji, a także całkowite lub częściowe zautomatyzowanie całego procesu. W ramach etapów, system umożliwia przydzielanie osób odpowiedzialnych, ustalanie terminów, konkretnych zadań i czynności do wykonania. Dzięki CRM, handlowcy zawsze mają dostęp do historii kontaktów z Klientem, wiedzą o jego potrzebach i problemach.

Jak to działa? Pozyskane w ten sposób informacje, dzięki analizom Business Intelligence dostarczają odpowiedzi na pytania m.in. jakie jest prawdopodobieństwo pozyskania danego kontrahenta, jak Klient ocenia jakość naszych produktów.

Systemy wyposażone w CRM planują i kontrolują sprzedaż

 

Planowanie zadań

Właściwa organizacja pracy pracowników oraz prawidłowe przydzielanie i priorytetowanie zadań przekłada się bezpośrednio na wydajność przedsiębiorstwa. W Comarch ERP Altum, przedsiębiorstwo ma możliwość m.in.:

  • Tworzenia zadań i przypisywania ich do poszczególnych pracowników,
  • Grupowania zadań w dowolne kategorie,
  • Ustalania priorytetów dla konkretnych zadań oraz terminów ich realizacji.

Jak to działa? Dzięki analizom Business Intelligence, przedsiębiorstwo może określać m.in. profile pracowników (np. wielozadaniowy, radzący sobie w sytuacjach kryzysowych) oraz wydajność i skuteczność ich pracy.

Dzięki aplikacji mobilnej Comarch Mobile Zarządzanie możemy również kompleksowo zarządzać pracą pracowników mobilnych z poziomu smartfona lub tableta.

Bezpośrednia praca z Klientem

Chcąc umożliwić regionalnym kierownikom sprzedaży zarządzanie sprzedażą w terenie a pracownikom mobilnym ułatwić i usprawnić pracę z Klientem, stworzyliśmy aplikacje: Comarch Mobile Zarządzanie oraz Comarch Mobile Sprzedaż.  

Aplikacja dla kierowników sprzedaży to planowanie wizyt sprzedawców, monitorowanie i analiza przebytych tras, łatwa komunikacja dzięki wykorzystaniu intuicyjnego komunikatora oraz dostęp do listy rejonów, pracowników, kontrahentów.

Aplikacja dla pracowników mobilnych to dostęp do pełnej oferty towarowej, historii kontaktów z Klientem, transakcji i płatności oraz prowadzenie sprzedaży bezpośrednio u Klienta z poziomu urządzenia mobilnego.

CRM - zarządzaj mobilna sprzedażą

Sprzedaż internetowa

Pełna i prosta integracja systemu Comarch ERP Altum z oprogamowaniem sklepu internetowego Comarch e-Sklep oraz z portalami aukcyjnymi

Dowiedz się więcej

Sprzedaż internetowa w Comarch Altum

Zainteresowany zakupem?

System Comarch ERP Altum dostępny jest
poprzez sieć Partnerów Comarch

Partnerzy Comarch 

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?
Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe.
My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Zadaj pytanie