Cyfryzacja lubelskich MŚP

Cyfryzacja lubelskich MŚP

Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji kierowane jest do firm sektora MŚP na inwestycje informatyczne w kierunku Przemysłu 4.0, cyfryzacji procesów w firmie, e-handlu, digitalizacji procesów eksportowych czy cyberbezpieczeństwa. Projekt musi obejmować zakup systemów informatycznych i ich wdrożenie.

Termin naboru wniosków: 4 września - 12 października 2023 

Poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
  • 50% kosztów kwalifikowanych szkoleń

Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • watrości niematerialne i prawne (systemy ERP dodatkowo punktowane!)
  • usługi wdrożeniowe
  • nowe środki trwałe
  • szkolenia

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

https://funduszeue.lubelskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza