Dotacje dla Mazowsza

Dotacje dla Mazowsza

W działaniu 1.3 dla mazowieckich firm sektora MŚP, inwestycje informatyczne mogą być elementem wspierającym wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (np. sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem, digitalizacja procesów). Podstawą projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które firma już posiada (zakupione bądź przeprowadzone we własnym zakresie).

Termin naboru wniosków: 9 lutego - 20 marca 2024 

Dofinansowanie:

  • 35 - 70% kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości firmy i kategorii wydatków
  • Minimalna wartośc dofinansowania - 1 000 000 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • watrości niematerialne i prawne

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza