Dotacje na informatyzację przedsiębiorstw!

Dotacje na informatyzację przedsiębiorstw!

Konkurs 1.4.3 ogłoszony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego zakłada informatyzację przedsiębiorstw z sektora MŚP. Kosztem kwalifikowanym może być zakup systemu informatycznego i sprzętu komputerowego.

 

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Firma może przykładowo otrzymać wsparcie na zakup systemu klasy ERP wraz z usługą wdrożeniową oraz przeszkoleniem pracowników i sprzętem informatycznym.

 

Termin naboru wniosków: 29.07.2016 – 29.08.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 50% kosztów kwalifikowalnych

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • oprogramowanie, w tym systemy ERP,
  • serwery, sprzęt komputerowy,
  • patenty, licencje, know-how,
  • usługi informatyczne i techniczne (wytworzenie systemów informatycznych, instalacja),
  • szkolenia specjalistyczne

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.warmia.mazury.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza