Dotacje na produkcję i usługi na Śląsku

Dotacje na produkcję i usługi na Śląsku

W województwie śląskim wystartował pierwszy konkurs z nowej perspektywy budżetowej dla firm sektora MŚP. O dofinansowanie inwestycji mogą się ubiegać przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe z powiatów katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiegi i sosnowieckiego.

Termin naboru wniosków: 22 maja - 4 lipca 2023 

Poziom dofinansowania:

  • 85% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis)
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm (pomoc inwestycyjna)
  • 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm (pomoc inwestycyjna)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • zakup licencji i oprogramownia (w tym np. koszty instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia pracowników)
  • roboty budowlane
  • nieruchomośći
  • szkolenia
  • koszty pośrednie

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
http://rpo.slaskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza