Kolejny nabór w województwie łódzkim

Kolejny nabór w województwie łódzkim

Na dofinansowanie mogą liczyć firmy z sektora MŚP, które planują wprowadzenie na rynek nowych produktów czy usług. Możliwe są również zmiany w procesie produkcyjnym bądź logistyce firmy oparte o rozwiązania IT.

 

W ramach poddziałania II.3.1 realizowane mogą być przede wszystkim projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przekształceniami organizacyjnymi. Wsparcie obejmuje wpisujące się w założenia konkursu inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

 

Termin naboru wniosków: 30.09.2016 – 10.11.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich firm

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • środki trwałe
  • materiały i roboty budowlane
  • leasing finansowy

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://www.rpo.lodzkie.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza