Aplikacja Comarch ESEF strzela gole na bramkę KNF

Długo zapowiadane zmiany w formacie rocznych sprawozdań finansowych stały się faktem i pierwsze spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych złożyły raporty według standardów Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego, czyli ESEF (ang. European Single Electronic Format). Nowy obowiązek miał być dla firm dużym wyzwaniem, dlatego emitenci decydowali się na użycie narzędzi informatycznych, które pozwalają przygotować raporty ESEF. Siedemnaście spółek skorzystało z aplikacji Comarch ESEF i ich raporty z powodzeniem przeszły walidację w środowisku Elektronicznego Systemu Przesyłania Informacji (ESPI).

Spółki, które jeszcze nie dostosowały sprawozdań rocznych do wymogów ESEF, wciąż mają na to czas, w zależności od ustalonego wcześniej terminu raportowania. Część spółek zdecydowała też na zmianę terminu udostępnienia raportów, aby dostosować je do wymogów ESEF. Jednocześnie trwają prace legislacyjne nad odsunięciem o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej emitentów. W tym momencie (stan na 1 kwietnia 2021) nie ma jeszcze finalnej, prawomocnej decyzji.

- Choć jesteśmy w samym środku okresu raportowania przez emitentów, zainteresowanie zakupem aplikacji nie mija. Możemy się pochwalić bardzo szybkim czasem dostarczenia aplikacji dla klienta oraz przyjaznym interface narzędzia. Te dwie kwestie pozwalają na sprawne i efektywne rozpoczęcie prac przez pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie raportów na aplikacji Comarch ESEF - mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ESEF.

Aplikacja Comarch ESEF stale jest dostosowywana do szczegółowych wymogów audytorów i używanych przez nich różnego typu walidatorów, ponieważ to właśnie audytorzy oceniają jakość i techniczne aspekty przygotowywanych raportów w nowym formacie. Z uwagi na złożoność i różne podejście audytorów do badań raportów w ESEF, w razie potrzeby, zespół ekspertów Comarch na bieżąco pomaga klientom, aby te pierwsze raporty zostały przygotowane bezbłędnie.

Sprawozdanie w formacie ESEF stanowi nową formę komunikacji emitentów z inwestorami oraz innymi interesariuszami. Ten nowy obowiązek dotyczy sprawozdań finansowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku. Spółki muszą „tagować” sprawozdania przy użyciu języka znaczników XBRL. Jest to zbiór pojęć zawartych w taksonomii, czyli słownika pojęć służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Terminologia wykorzystana w słowniku jest oparta na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Co oznacza, że dane z raportu przygotowanego przez spółkę np. z Francji będą zaprezentowane w taki sam sposób jak informacje zawarte w raporcie firmy np. z Polski.

- W tym roku spółki po raz pierwszy składały sprawozdania roczne w formule ESEF. I jak zawsze nowy obowiązek prawny wywołuje spore emocje wśród przedsiębiorców, ponieważ przystosowanie firm wymaga czasu, zaangażowania oraz przeszkolenia pracowników. Tak też było w przypadku nowego formatu raportowania. Spółki przygotowywały się do tego od kilku miesięcy analizując przepisy, biorąc udział w szkoleniach czy testując próbnie raporty, przesyłając je na bramkę udostępnioną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ESEF.

­Od kilku tygodniu emitenci składają roczne sprawozdanie za miniony rok obrotowy. Są wśród nich również klienci Comarch, którzy korzystają z aplikacji Comarch ESEF. Siedemnastu z nich już przesłało raporty roczne i wszystkie paczki z powodzeniem przeszły walidację.

- Czas przed raportowaniem był dla nas bardzo wymagający, ponieważ byliśmy zobowiązani stworzyć raporty w całkiem nowym formacie ESEF. Na szczęście w obszarach niejasnych dla nas, wsparli nas specjaliści Comarch, dzięki temu udało się zaraportować w wyznaczonym terminie. Aplikacja Comarch ESEF spełnia wymogi w zakresie sprawozdawczości spółek giełdowych. Comarch na podstawie doświadczeń swoich klientów wciąż wdraża nowe rozwiązania i przedstawia pomysły na rozwój tego narzędzia w kolejnych okresach – opisuje Renata Prokopczyk, główna księgowa w firmie Bioton S.A.

- Każda nowa zmiana regulacyjna w zakresie raportowania wiąże się z reorganizacją pracy w działach finansowych i sprawozdawczych spółek giełdowych. Wprowadzenie regulacji ESEF w Unimot było wyzwaniem nie tylko merytorycznym ale i technicznym, ponieważ aby złożyć raport w odpowiednim formacie należy skorzystać z narzędzi do tego przeznaczonych. My postawiliśmy na rozwiązanie Comarch ESEF, które posiada czytelny interface, co pozwala na sprawne poruszanie się po raporcie i zarządzanie znacznikami taksonomii. Naturalnie, pierwsze raportowanie w nowym formacie oznaczało wyzwanie, ale aplikacja spełniła oczekiwania i pozwoliła na terminowe, zgodne z przepisami udostępnienie raportów za rok 2020, co było dla nas kluczowe – zaznacza Maria Karbowiak, Kontroler Finansowy - Analityk z Unimot S.A.

W sumie z aplikacji Comarch ESEF korzysta ponad sześćdziesiąt spółek giełdowych m.in.: Apator S.A., APS Energia S.A., Auto Partner S.A., Erbud S.A., Grupa Kapitałowa Vistula Retail Group Inter Cars S.A., Korporacja KGL S.A., Master Pharm S.A.,  Unimot S.A., P.A. Nova S.A.,, Vigo System S.A. czy też Wawel S.A..

Aplikacja Comarch ESEF posiada wbudowany zbiór znaczników XBRL, czyli pojęć zawartych w taksonomii służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Dodatkowo oprogramowanie automatyzuje proces przenoszenia danych finansowych wprowadzonych przez pracowników działów relacji inwestorskich z arkusza kalkulacyjnego Excel. Dane wprowadzone raz do aplikacji, mogą być wykorzystywane w latach kolejnych, a samo sprawozdanie można tworzyć na podstawie roku poprzedniego, czyli wykorzystując pracę wykonaną w wcześniej.

System jest stale rozwijanydostosowywany do potrzeb pojawiających się na rynku. W marcu tego roku do użytku klientów została oddana najnowsza wersja Comarch ESEF zawierająca szereg zmian i funkcjonalności. Więcej informacji o oprogramowaniu można znaleźć na stronie: https://www.comarch.pl/esef/. Tam znajduje się również wersja demo aplikacji, która prezentuje podstawowe funkcjonalności niezbędne do przygotowania raportu.

Webinar Comarch ESEF

Zobacz jak wyglądało raportowanie za 2020 w formacie XBRL. Poznaj obecny stan prawny dotyczący obowiązku stosowania ESEF oraz najciekawsze funkcjonalności aplikacji Comarch ESEF.

Zobacz webinar >>>