Systemy Comarch ERP wiedzą jak obsłużyć Polski Ład

Systemy Comarch ERP zostały dostosowane do przepisów z obszaru kadrowo-płacowego, jakie wprowadza program gospodarczy „Polski Ład”. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy otrzymują wsparcie przy wypełnianiu i przesyłaniu dokumentacji elektronicznej do instytucji administracji publicznej.

W systemach zostały wprowadzone m.in. możliwości obsługi i naliczenia ulgi dla klasy średniej, nowe zwolnienia z PIT czy też nowe progi i zasady obliczania podatków. Funkcjonalności zostały udostępnione użytkownikom oprogramowania Comarch bez dodatkowych opłat.

Polski Ład wprowadza duże zmiany jeśli chodzi o wyliczanie wynagrodzeń. Związane są one przede wszystkim z wprowadzeniem ulg oraz nowych obowiązków podatkowych. Wiele z tych wyliczeń systemy Comarch ERP wykonają automatycznie.

Obsługa nowych progów podatkowych

Od nowego roku obowiązywać będzie nowa kwota wolna od podatku. Osoby, które zarobią mniej niż 30 tys. złotych w ciągu roku, nie będą musiały płacić podatku PIT. Dlatego w systemach Comarch ERP zostały zmienione wartości dotyczące tej ulgi: w ujęciu rocznym na kwotę 5 100 zł, a miesięcznym na 425 zł. W systemie dodano również nowy wydruk oraz parametr, który skutkuje niepobieraniem podatku od wybranych pracowników osiągających niektóre rodzaje przychodów np. z tytułu umów zleceń do kwoty 30 tys. zł rocznie.

Z podatku PIT do 85 528 zł przychodów zwolnione będą również osoby, które mają prawo do emerytury, ale na nią nie przeszły, osoby wychowujące co najmniej 4 dzieci oraz osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania do Polski. Te zmiany zostały oznaczone w systemach Comarch ERP jako dodatkowy parametr, który należy zaznaczyć przed obliczaniem wynagrodzeń.  

Ustawodawca zdecydował się również na podwyższenie progu podatkowego. Osoby, których roczne przychody wynoszą mniej niż 120 000 zł, zapłacą należny podatek w wysokości 17 proc. pomniejszony o kwotę 5100 zł wynikający z kwoty wolnej od podatku. Zmiana dotycząca nowego progu jest zaprezentowana w systemach Comarch ERP m.in. na karcie pracownika i oczywiście jest automatycznie brana pod uwagę przy kalkulacji podatku.

Naliczanie ulgi dla pracowników

Od 2022 r. zacznie obowiązywać nowe rozwiązanie nazywane „ulgą dla klasy średniej”. Mogą z niej skorzystać pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie brutto mieści się między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto. Pracownik z ulgi będzie mógł skorzystać w zeznaniu rocznym albo miesięcznie. Jeżeli pracownik nie chce z niej skorzystać przy rozliczeniach miesięcznych, musi złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek.

Systemy Comarch ERP automatycznie naliczą ulgę w przypadku, gdy będzie się ona należeć. Programy umożliwiają też wydruk wniosku o niestosowanie ulgi oraz opcję zaznaczenia odpowiedniego parametru, aby tej ulgi nie kalkulować.

W Polskim Ładzie zmianie ulegnie również odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Od 2022 roku podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych nie będą mogli odliczać 7,75 proc. podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku. System automatycznie będzie kalkulował odpowiedni podatek biorąc pod uwagę tą zmianę.

Czytaj więcej o Polskim Ładzie w firmach