Comarch uplasował się na czwartym miejscu listy firm osiągających największe przychody ze sprzedaży licencji ERP w 2010 roku – wynika z  prestiżowego raportu TOP 200, przygotowanego przez magazyn Computerworld.

Zgodnie z raportem Computerworld TOP 200, prezentującym stan polskiej branży IT, w minionym roku Comarch osiągnął blisko 55 mln zł przychodów ze sprzedaży systemów klasy ERP, czym konsekwentnie potwierdził swoją pozycję w tej kategorii.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych wyników i liczymy, że w najbliższych latach nasza sprzedaż będzie rosła w tempie dwucyfrowym. Motorem wzrostu będzie sprzedaż stale rozwijanego kluczowego dla nas produktu, jakim jest Comarch ALTUM – system dedykowany średnim i dużym przedsiębiorstwom. Nie bez znaczenia są również rosnąca sprzedaż eksportowa, głównie na rynki Niemiec, Francji i Austrii oraz zwiększająca się liczba klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą, którzy korzystają z oferty Comarch za pośrednictwem Internetu, w modelu SaaS – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch SA, dyrektor sektora ERP.

Uwzględniając m.in. przychody ze sprzedaży zagranicznej ERP oraz przychody ze sprzedaży oprogramowania, sprzętu i usług z nim związanych w ramach Zintegrowanej Oferty Comarch, w 2010 roku spółka zanotowała w segmencie ERP przychody w wysokości blisko 100 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Według badań IDC, na które powołano się w raporcie Computerworld TOP 200, w 2010 roku wartość rynku oprogramowania biznesowego wzrosła o 8,1 proc. Niezmiennie od lat głównym powodem inwestycji w systemy biznesowe jest chęć optymalizacji poszczególnych procesów biznesowych składających się na całość działalności firmy. Widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami bezpośrednio wspierającymi procesy decyzyjne oraz analizę informacji biznesowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach systemów IT.

– Analizy IDC pozwalają sądzić, że w 2010 roku wartość polskiego rynku oprogramowania biznesowego wzrosła o ok. 8 proc. Tymczasem łączne przychody ze sprzedaży licencji ERP osiągnięte w 2010 roku przez pierwszą dziesiątkę firm ujętych w tegorocznym zestawieniu Computerworld TOP 200 przekroczyły 542 mln zł. Rok wcześniej niemal takie samo grono dostawców osiągnęło łączne przychody na poziomie 438 mln zł, czyli o ponad jedną piątą niższe. Wzrosty zanotowała również większość mniejszych dostawców oprogramowania tej klasy. Tym bardziej sądzić można, że na rynek rzeczywiście wraca ożywienie. Firmy inwestują w systemy ERP i rozwiązania im pochodne w pogoni za kolejnymi etapami optymalizacji działalności, a szczególnie procesów decydujących o unikalności biznesu – mówi Adam Jadczak, redaktor prowadzący raport Computerworld TOP 200.

Rok chmury obliczeniowej

Raport Computerworld TOP 200 zawiera wiele szczegółowych zestawień, m.in. podsumowanie rozwiązań IT w modelu cloud computing oraz omówienie możliwości, jakie dają rozwiązania w chmurze. Zgodnie z publikacją, w 2010 roku Comarch zanotował największą sprzedaż rozwiązań IT oferowanych w modelu usługowym. Przykładem takich usług jest hostowana wersja programu Comarch OPT!MA – Comarch iOPT!MA24, a także system ERP Comarch CDN XL w wersji usługi – Comarch CDN iXL24. Comarch iOPT!MA24 obejmuje moduły związane z księgowością, obsługą środków trwałych, moduły kadrowo-płacowy, handlowo-usługowy, CRM, fakturowanie i magazyn oraz obieg dokumentów. Natomiast Comarch CDN iXL24 to pełna funkcjonalność pakietu klasy ERP Comarch CDN XL, dostępna w chmurze. Inną usługą w modelu cloud computing, z której mogą skorzystać polskie firmy, jest backup danych online. Wśród najpopularniejszych produktów w tym segmencie wymieniono oferowany przez Comarch – iBard24, który oprócz tradycyjnego modelu kopii za pomocą aplikacji, posiada także backup do serwera w sieci lokalnej.

Prace badawczo-rozwojowe w Comarch

Comarch uplasował się na drugiej pozycji wśród firm, które w 2010 roku wydały najwięcej na działalność badawczo-rozwojową w Polsce (62 mln zł). W zestawieniu projektów badawczo-rozwojowych, nad jakimi obecnie pracuje Comarch, Computerworld TOP 200 uwzględnił m.in. internetową galerię handlową iMall24 oraz nowoczesną platformę informatyczną usprawniającą wytwarzanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS.

Comarch znalazł się również na drugiej pozycji wsród firm współpracujących z największą liczbą polskich uczelni.

W raporcie Computerworld TOP 200 Comarch został uznany liderem polskiego rynku IT w kategorii firm świadczących usługi integracyjne w 2010 roku. Pierwsze miejsce przyznano spółce również w kategoriach: firmy świadczące usługi projektowania i budowy sieci oraz firmy osiągające przychody z obsługi sektora handel hurtowy. Comarch został również określony mianem lidera w pozyskiwaniu środków unijnych. Warte podkreślenia są wysokie (odpowiednio czwarta i piata) pozycje Comarch wśród firm osiągających przychody ze sprzedaży licencji systemów CRM oraz BI w 2010 roku. W kolejnych kilkunastu kategoriach krakowska spółka zajęła wysokie pozycje.

Poświęcony polskiemu rynkowi IT ranking Computerworld TOP 200 ukazuje się od 1992 roku. Coroczna lista rankingowa zawiera wszechstronne analizy kondycji finansowej największych firm IT oraz ich strategii biznesowych, zasobów kadrowych, a także perspektywy rozwoju branży teleinformatycznej. Raport zawiera przetworzone dane finansowe największych polskich firm informatycznych i telekomunikacyjnych oraz rankingi producentów, dystrybutorów, integratorów, a także firm szkoleniowych i doradczych. Raport jest przygotowywany w oparciu o sprawdzoną metodologię opracowaną we współpracy z renomowaną firmą badawczą IDC.