Systemy IT są obecnie z powodzeniem stosowane zarówno w dużych korporacjach, jak i w małych i średnich firmach (MSP) – niezależnie od branży i specyfiki prowadzonego biznesu. Dobrze dobrane oprogramowanie pozwala im na redukcję kosztów oraz usprawnienie działalności – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Funkcje popularnych systemów ERP z roku na rok są coraz bogatsze. Obecnie wspierają nie tylko planowanie podstawowych zasobów przedsiębiorstwa – magazynów, zapasów, produkcji, sprzedaży, finansów i kadr. Umożliwiają również śledzenie realizowanych dostaw, zarządzanie zarówno jednozakładową organizacją, jak i firmą o rozproszonej, międzynarodowej strukturze.

Gazeta podkreśla rosnące wśród firm zainteresowanie oprogramowaniem udostępnianym w modelu SaaS (Software as a Service). Aplikacja, której nie trzeba kupować, a jedynie opłacać abonament dostępu do niej, to dla wielu firm szansa na znaczne oszczędności. Jest to ciekawa propozycja szczególnie dla przedstawicieli sektora MSP. Model ten pozwala bowiem ograniczyć infrastrukturę sprzętową w przedsiębiorstwie i wydatki na jej utrzymanie.

Podsumowując 2009 roku Zbigniew Rymarczyk stwierdza – Firmy inwestujące w oprogramowanie oczekiwały mierzalnych efektów w postaci lepszej kontroli kosztów i zwiększenia sprzedaży, a jednocześnie poszukiwały rozwiązań alternatywnych. Preferowały wynajem systemów do zarządzania zamiast tradycyjnego zakupu licencji. Popularnością cieszyły się też leasing i dotacje unijne, trudne do zdobycia i nastręczające problemy z wypłatami. Wdrażano moduły Business Intelligence, rozwiązania branżowe i wspierające handel internetowy.

Firmy szukają systemów analizując ich efektywność w różnych obszarach, Krzysztof Polak, Dziennik Gazeta Prawna, 30.03.2010