O coraz bardziej wszechstronnym zastosowaniu oprogramowania do obsługi procesów kadrowo-płacowych w firmach pisze Rzeczpospolita.

Aby wspomóc pracę działów kadr i płac oraz HR można uruchomić kolejne moduły w posiadanym już systemie informatycznym, kupić nową aplikację, powierzyć obsługę spraw pracowniczych firmie zewnętrznej lub wypożyczyć oprogramowanie kadrowo-płacowe w modelu SaaS.

– Do korzyści z wdrożenia oprogramowania obsługującego zarówno miękki, jak i twardy HR należy zaliczyć m.in. gwarancję bezpieczeństwa, możliwość analizowania kosztów wynagrodzeń, dokładne ewidencjonowanie czasu pracy, indywidualne zarządzanie limitami nieobecności poszczególnych pracowników. Istotną korzyścią jest także zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu obsługi procesów kadrowo-płacowych – podkreśla Edyta Kozek, Business Development Manager ERP. – Regularne dokonywanie aktualizacji oprogramowania jest gwarancją zgodności z przepisami prawnymi, co jest szczególnie istotne w obszarze kadr i płac – dodaje Edyta Kozek.

Kadry i płace, ale też szkolenia i rekrutacja, Barbara Mejssner, Rzeczpospolita, 21.09.2010