Konsorcjum Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Fundacji Karpackiej prowadzi od 01 lipca 2008 roku szkolenie „Kadry i płace wg CDN OPT!MA” przeznaczone dla osób powyżej 45 roku życia.

Celem projektu zatytułowanego Generacja 45+ atutem firmy jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób powyżej 45 roku życia z terenu Województwa Małopolskiego. Finansowany z funduszy Unii Europejskiej projekt będzie trwał do 31 sierpnia 2009 roku.

Szkolenie jest poświęcone obsłudze programu CDN OPT!MA – Kadry/Płace, przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. CDN OPTIMA umożliwia m.in. przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia, także w postaci elektronicznej. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju potrzeby użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Zapewnia on również wszystkie rozliczenia z ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.
W ramach szkolenia poruszane są także kwestie związane z prawem pracy oraz rachunkowością. Zajęcia mają charakter warsztatów.