Ukazał się już najnowszy numer bezpłatnego magazynu B2B wydawanego przez Comarch – „Nowoczesne Zarządzanie”. Na ponad 70  stronach wydawnictwa pracownicy Comarch oraz zaproszeni eksperci prezentują najnowsze trendy w branży retail. W numerze można znaleźć artykuły poświęcone sprzedaży w internecie i ewolucji rynku e-commerce, zastosowaniu rozwiązań Business Intelligence oraz budowaniu wielokanałowej sprzedaży (omnichannel).

Jak w każdym wydaniu „Nowoczesnego Zarządzania”, tak i w tym numerze, znajdują się artykuły na temat pozyskiwania funduszy z unijnych programów dla przedsiębiorców oraz teksty poświęcone zmianom w przepisach podatkowych. Tym razem tematem przewodnim jest wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.W numerze znajdują się też studia przypadków opisujące wdrożenia systemów Comarch ERP w firmie Ray Obuwie oraz sieci sklepów Printemps. O zastosowaniu rozwiązań IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem opowiada również Andrzej Dramski, dyrektor operacyjny firmy Greenpoint SA. Całość numeru uzupełnia artykuł Marcina Gieracza, prezesa Rubikom Strategy Consultants.

W każdym numerze „Nowoczesnego Zarządzania” staramy się tak dobierać tematy, aby odpowiadały potrzebom czytelników i były odzwierciedleniem trendów panujących na rynku. Tym razem skupiliśmy się na branży retail, przechodzącej obecnie dynamiczne metamorfozy za sprawą rozwoju sprzedaży w internecie. Coraz więcej firm w Polsce decyduje się przenieść swój biznes do sieci albo rozbudować działalność o kolejny kanał i uruchomić sprzedaż internetową. Wspólnie z zaproszonymi do współpracy ekspertami podpowiadamy przedsiębiorcom, jakie działania powinni podjąć, aby w dobie ekspansji internetu ich działalność biznesowa przynosiła sukcesy mówi Krzysztof Szeremeta, redaktor naczelny magazynu „Nowoczesne Zarządzanie”.

Magazyn „Nowoczesne Zarządzanie” od kilku lat tworzony i wydawany jest przez pracowników sektora ERP. Głównym celem tego wydawnictwa jest dzielenie się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniach jak np. zarządzanie firmą, nowoczesne technologie, finansowanie, e-commerce, przedsiębiorczość oraz komunikacja. Czasopismo wydawane jest w nakładzie 1 500 egzemplarzy i dystrybuowane wśród klientów Comarch, partnerów handlowych, przedstawicieli jednostek edukacyjnych oraz dziennikarzy. Dodatkowo e-wydanie magazynu trafia do 85 tys. skrzynek mailowych.
Czytaj aktualny numer „Nowoczesnego Zarządzania” http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/ . Archiwalne wydania magazynu są dostępne na stronie: http://www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/.