Użytkownicy oceniają systemy Comarch ERP – wyniki badania satysfakcji klientów

Na początku 2020 roku Comarch przeprowadził badanie satysfakcji wśród klientów systemów klasy ERP. Wyniki ankiety pokazały, że klienci wysoko ocenili korzyści z użytkowania oprogramowania w zakresie poprawy efektywności oraz kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wysokie oceny uzyskały także obszary takie jak zgodność systemów informatycznych z obowiązującymi przepisami prawa, ich niezawodności, zakres funkcjonalny oraz ergonomia. 83 procent uczestników badania na pytanie „Czy poleciłbyś program Comarch ERP innej  firmie?” odpowiedziało, że tak.

Ankietę online wypełniło blisko 2300 użytkowników, w tym przedstawiciele branży m.in. handlowej, produkcyjnej, usługowej, budowlanej i e-commerce a także pracownicy biur rachunkowych. Wśród uczestników badania znaleźli się właściciele firm, pracownicy kadry zarządzającej, menedżerowie, specjaliści z działu IT oraz księgowości, w tym główni księgowi, doradcy podatkowi i główni rewidenci.

Spełnione wymagania

Organizator badania zapytał klientów o poziom zadowolenia z użytkowania systemów Comarch ERP. 87 procent ankietowanych pozytywnie oceniło doświadczenia z pracy z wykorzystaniem oprogramowań Comarch, określając je jako zdecydowanie lub raczej satysfakcjonujące. Wysoki odsetek zadowolonych klientów przełożył się na poziom polecalności. Aż 83 procent uczestników ankiety odpowiedziało TAK na pytanie, czy poleciliby system innej firmie.

 - Ten wskaźnik w badaniu ma dla nas największe znaczenie, ponieważ to nieoceniona wartość w biznesie, gdy zadowolony klient jest gotów rekomendować produkt, z którego korzysta – mówi Łukasz Jarecki, kierownik marketingu w Comarch.

Ankietowani zostali również zapytani, w jakim stopniu system Comarch ERP spełnia ich oczekiwania pod względem ergonomii, niezawodności i zakresu funkcjonalnego a także obsługi zmian w przepisach. Klienci najwyżej ocenili niezawodność rozwiązań informatycznych. Aż 92 procent uczestników badania pozytywnie oceniło tą cechę systemów Comarch ERP. Na pytanie o zgodność oprogramowań z obowiązującymi przepisami prawa, 91 procent ankietowanych odpowiedziało, że produkty Comarch spełniają ich oczekiwania. Kolejne dwa pytania dotyczyły ergonomii oraz zakresu funkcjonalnego rozwiązań informatycznych. Tutaj pozytywne odpowiedzi wyniosły 90 procent.

Co dają systemy ERP?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na wdrożenie systemu ERP, liczą, że ta inwestycja zwróci się w określonej perspektywie czasowej, usprawniając kluczowe procesy biznesowe w firmie, takie jak np. efektywne zarzadzanie procesami, redukcja kosztów czy wyniki sprzedaży i zwiększenie zysku.

- W tej części ankiety zapytaliśmy uczestników, w jakich obszarach funkcjonowania firmy dostrzegli oni poprawę w związku z użytkowaniem systemów Comarch ERP. Wyniki pokazały, że system ERP wyraźnie wpływa na cały szereg aspektów, a w rezultacie na poprawę efektywności całego przedsiębiorstwa. –  tłumaczy Łukasz Jarecki.

Zobaczmy, jakie korzyści z użytkowania systemów ERP najwyżej ocenili klienci Comarch.

Aż 78 procent klientów wskazało, że dzięki oprogramowaniu, poprawiło efektywność firmy w zakresie sprawności procesów wewnętrznych oraz obsługi klientów i pracowników. Natomiast obniżenie kosztów funkcjonowania firmy przez eliminację papierowej dokumentacji, oszczędności czasu,  itp. dostrzegło 74 procent uczestników badania. 81 procent ankietowanych zauważyło, że wdrożenie systemu Comarch ERP przełożyło się na skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i analiz w firmie.

Wśród wymienionych korzyści z użytkowania systemu ERP znalazła się również poprawa wyników sprzedaży, na co wskazało 45 procent ankietowanych. 65 procent użytkowników uważa, że systemy mają pozytywny wpływ na gospodarowanie zasobami kadrowymi w firmie, a 47 procent ulepszyło zarządzanie stanami magazynowymi, przykładowo eliminując braki czy obniżając wartość zapasów. 78% wskazało na sprawniejsze realizowanie procesów księgowychpodatkowych względem administracji państwowej dzięki systemom Comarch ERP.

- Cieszymy się, że tak duża grupa klientów wzięła udział w ankiecie i wysoko oceniła nasze produkty. Takie badanie satysfakcji klientów ma bardzo duże znaczenie dla biznesu oraz oferty produktowej Comarch ERP. Jest to ważna forma bezpośredniej komunikacji z klientami, która pozwala poznać opinie przedsiębiorców oraz ich potrzeby względem naszych rozwiązań. Dokładnie analizujemy wyniki badania i na ich podstawie podejmujemy decyzje dotyczące rozwoju naszych produktów - mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu Comarch oraz dyrektor sektora ERP.

- Badanie satysfakcji klientów to nie jedyna forma komunikacji z klientami, jaką stosujemy. Od kilku lat prowadzimy otwarty dialog z użytkownikami systemów Comarch ERP za pośrednictwem platformy Społeczność Comarch. Tam również toczy się dyskusja na temat rozwoju systemów Comarch.  Użytkownicy zgłaszają pomysły na nowe funkcjonalności, jakie chcieliby, aby znalazły się w programach, zadają pytania o działanie systemów oraz dzielą się swoim doświadczeniem – dodaje Zbigniew Rymarczyk.

Ankieta została przeprowadzona w lutym 2020 roku. Udział w niej wzięło 2300 użytkowników systemów z rodziny Comarch ERP: Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima (wersje stacjonarna i chmurowa) oraz Comarch ERP XT.

Poznaj opinie o systemach Comarch ERP