Wdrożeniem modułu Comarch Business Intelligence zakończył się ostatni etap wprowadzenia zintegrowanego system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL w firmie Haldex SA.

Kończące całość prac nad systemem Comarch CDN XL, wdrożenie modułu Business Intelligence, umożliwi prowadzenie przekrojowych analiz z różnych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa, między innymi księgowości, płatności i logistyki. Zaimplementowany został także moduł budżetowy, pozwalający na przeprowadzenie procesu planowania w oparciu o wielowymiarową strukturę hurtowni danych. W ramach wdrożenia zbudowano również zestaw raportów, który pozwolił na przeprowadzenie pierwszych analiz już w chwili startu systemu. Najważniejsze jest jednak to, iż dzięki implementacji modułu Business Intelligence, użytkownicy zyskali możliwość samodzielnego tworzenia raportów w oparciu o aktualnie pojawiające się potrzeby analityczne.

- Moduł Business Intelligence jako narzędzie analityczne imponuje możliwościami, jakie stwarza użytkownikowi. Przy konfiguracji serwerów używanych w HALDEX SA komfort pracy przy tworzeniu nowych raportów (przede wszystkim czas oczekiwania na bardziej złożone raporty) należy uznać za zadawalający - podkreśla Jarosław Iwanicki, Główny Specjalista ds. Finansów, Rachunkowości Zarządczej i Planowania, Haldex SA.

- Moduł stanowi również pewnego rodzaju wyzwanie. Już pierwsze tygodnie jego stosowania uzmysłowiły nam rezerwy, jakie możemy jeszcze uwolnić z tego modułu i całego systemu CDN XL poprzez przemodelowanie obiegu dokumentów, sposobu ewidencji i planu kont oraz znacznie szersze niż dotychczas wykorzystanie opisu analitycznego. Sporo obiecujemy sobie także po będącym w fazie testów module budżetowym, który już wkrótce zostanie w pełni zaimplementowany przy tworzeniu Planu Techniczno-Ekonomicznego na rok 2010 - dodaje Iwanicki.

Haldex SA zajmuje się zagospodarowaniem surowców poprodukcyjnych, pochodzących z kopalń węgla kamiennego. Technologie stosowane w procesie produkcyjnym przerobu odpadów górniczych, pozwalają odzyskać zawarty w nich węgiel i wyodrębnić kruszywo naturalne. Kruszywo jest pełnowartościowym, certyfikowanym materiałem, składającym się z mieszaniny m.in. iłowców, mułowców oraz piaskowców. W szerokiej gamie produktów firmy Haldex znajdują się m.in.: miały energetyczne, mieszanki miałowe, mieszanki miałowo - mułowe, granulaty mułowe oraz kruszywa różnego typu i przeznaczenia.

Więcej informacji:

www.haldex.com.pl
www.erp.comarch.pl