Gromadzenie danych

Hurtownie danych są niezbędnym składnikiem systemu IT w przedsiębiorstwie. Poukładane dane stanowią podstawę do prowadzenia wszelkiego rodzaju analiz i raportów – czyli realizowania dostępu do wszelkich informacji wykorzystywanych w firmie.

Comarch Business Intelligence pozwala gromadzić i w bezpieczny sposób przechowywać informacje w hurtowaniach danych, tworzyć różnego rodzaju analizy, w prosty i przyjazny sposób dokonywać pobierania i transformacji danych z różnych źródeł.

Dane ładowane są zazwyczaj z wielu systemów źródłowych, hurtowni danych czy nawet pojedynczych plików płaskich w czasie najmniejszego obciążenia źródeł - wykorzystuje się do tego proces ETL.

Jakość danych

Częścią procesu ładowania danych jest proces Data Quality – dbający o jakość danych. Niejednokrotnie czynnik ludzki powoduje błędne analizy, a co za tym idzie – chybione decyzje. W analizach mogą pojawiać się duplikaty pozycji, błędy językowe, braki w danych itp. 

Takie niespójności i błędy usuwane są w procesie Data Quality poprzez pełną walidację analizowanych danych – dzięki czemu mamy większą pewność poprawności informacji.

Zazwyczaj stosuje się tutaj zestawy reguł formalnych i biznesowych, opisujących dane procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Obszary analiz

Pojęcie to jest związane z obszarami analitycznymi i analizami wielowymiarowymi. Popularnym rozwiązaniem jest tutaj OLAP, czyli kostka analityczna. 

Dzięki temu dane mogą być wydajnie przetwarzane, jak również przechowywane w modelach zrozumiałych biznesowo opartych o fakty, miary i wymiary.

Bardzo ważne również w kontekście obszarów analitycznych są metadane, które stanowią informacje na temat rodzaju przechowywanych danych, ich zakresu, poprawności itp. Jest to istotny element wpływający na zachowanie uporządkowanej struktury danych w firmie.

Comarch Data Warehouse Manager - DWM

Jest to element Comarch Business Intelligence, który gromadzi w sobie wszystkie moduły do integracji i zarządzania hurtownią danych

Zadaniem Comarch DWM jest wspomaganie i nadzorowanie procesu zasilania hurtowni, administrowanie, porządkowanie i opisywanie poszczególnych danych. 

Zastosowanie poszczególnych modułów zależne jest od specyfiki realizowanego projektu, ilości i różnorodności źródeł danych oraz potrzeb klienta.

Aplikacja Comarch DWM jest odpowiedzialna m.in. za:

  • Zarządzanie strukturą hurtowni danych,
  • Zarządzanie procesem ładowania i transformacjami,
  • Logowanie zdarzeń podczas procesu ładowania i transformacji, oraz informowanie administratorów,
  • Nadzór i procesowanie dodatkowych mapowań, grupowań, rozbić i utrzymanie słowników w dodatkowych źródłach danych.

Zobacz ulotkę o Data Warehouse Manager

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza