Program Comarch OPT!MA, jeden z szerokiej gamy produktów Comarch ERP, usprawnił pracę PKP Cargo Tabor-Pomorski Sp. z o.o. Wdrożenie oprogramowania przeprowadził Platynowy Partner Comarch – firma Insoft Consulting Sp. z o.o.

Spółka postanowiła już na początku swojej działalności wdrożyć innowacyjny program do zarządzania, zgodny z potrzebami i dostosowany do jej wymagań. Kluczowym elementem było przygotowanie odpowiedniego sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników odpowiadających za naprawy taboru.

Na podstawie opinii przedstawicieli innych spółek z Grupy: PKP CARGO TABOR i PKP CARGO WAGON wybrany został program Comarch OPT!MA. Aktualnie na 25 stanowiskach wykorzytywane są moduły Handel, Analizy, Business Intelligence, Płace i Kadry, Księga Handlowa, Środki Trwałe.

Wdrożenie zostało przeprowadzone przez gdyńskiego Platynowego Partnera Comarch – Insoft Consulting Sp. z o.o. Cały proces ropoczął się od analizy potrzeb PKP Cargo Tabor-Pomorski. W kolejnych etapach został przygotowany projekt funkcjonowania oprogramowania w firmie i jego instalacja oraz szkolenia użytkowników. Obecnie spółka ma stały dostęp do Asysty Insoft Consulting, czyli merytorycznego wsparcia ze strony konsultantów partnera wdrożeniowego.

Dużym sukcesem jest przygotowanie, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami, raportowania dla spółki matki. W PKP Cargo S.A. sporzadzany jest bilans skonsolidowany, który powstaje na podstawie danych otrzymywanych ze spółek córek. W zwiazku z powyższym w PKP Cargo Tabor-Pomorski plan kont przygotowano tak, by maksymalnie odwzorować ten w spółce matce, co umożliwia przesyłanie zestawień obrotów i sald w krótkim okresie czasu. Przed zakończeniem wdrożenia trwało to znacznie dłużej.

Wdrożenie Comarch OPT!MA pozwoliło również na uporządkowanie gospodarki magazynowej we wszystkich oddziałach firmy.

Wdrożenie Comarch OPT!MA przyniosło spółce PKP Cargo Tabor-Pomorski szereg korzyści. Zminimalizowane zostało wielokrotne wprowadzanie tych samych danych oraz zautomatyzowano wiele procesów, w tym dekretowanie list płac. Zoptymalizowano także obieg dokumentów.

Usprawniono wszelkie procesy księgowe oraz płacowo-kadrowe, w tym prowadzenie ewidencji kilkuset pracowników, definiowanie i naliczanie wynagrodzeń pracownikom, uwzględniając różnorodne dodatki płacowe oraz zbiorowy układ pracy i raportowanie do spółki matki – został skrócony do minimum czasu potrzebny na przygotowanie zestawień obrotów i sald.

Ponadto została ułatwiona obsługa około 3600 zleceń serwisowych rocznie. Wszystkie te elementy przełożyły się na zwiększenie efektywności pracy i zmniejszenia kosztów spółki.

Planowane jest dalsze rozszerzanie wdrożenia Comarch OPT!MA, między innymi o moduł Serwis. Wkrótce nastąpi też uruchomienie modułu Analizy Business Intelligence, który pozwoli na elastyczne tworzenie raportów i analiz zgodnie z bieżącymi potrzebami spółki.

PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. to nowo powstała spółka, wydzielona z PKP Cargo S.A. Do jej głównych zadań należy szeroko pojęty zakres napraw taboru kolejowego.

Insoft Consulting Sp. z o.o., Platynowy Partner Comarch, od wielu lat prowadzi nawet najbardziej skomplikowane wdrożenia IT. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych.