Magazyn pod szczególnym nadzorem. Wdrożenie w Astromal

Wdrożony w Astromal system Comarch WMS czuwa nad dostawami surowców, jakością produkcji i skomplikowanymi procesami magazynowymi.

Astromal istnieje już od 1980 r., firma wytwarza różnego rodzaju produkty z laminatów poliestrowo-szklanych przy wykorzystaniu różnych technologii. Laminaty poliestrowo-szklane są tworzywem kompozytowym powstałym z żywicy, żelkotu oraz maty szklanej lub tkaniny w przypadku infuzji. Ze względu na ich właściwości takie jak: doskonała wytrzymałość mechaniczna, elastyczność powierzchni i wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zakres ich zastosowań jest bardzo szeroki. 

W Astromal produkuje się z nich m.in. wielkogabarytowe elementy kompozytowe dla przemysłu kolejowego (czoła do pociągów, tramwajów, pulpity i kabiny), motoryzacyjnego (elementy wewnętrzne i zewnętrzne karoserii i pojazdów) i medycznego (obudowy urządzeń medycznych), a także dla wielu innych branż. Firma świadczy też usługi projektowania, skanowania 3D, frezowania modeli i form, a także lakierowania i tapicerowania. Natomiast utworzona w 2012 roku marka Astrini Design zajmuje się projektowaniem i produkcją unikalnych mebli dla przestrzeni miejskiej (np. mebli do galerii handlowych, ławek do parków etc.).

Duże doświadczenie i bardzo szeroki zakres produkcji sprawia, że jej pozycja na rynku polskim i europejskim jest mocno ugruntowana.

Specyfika produkcji wymaga odpowiedniego podejścia 

Produkcja w Astromal jest specyficzna, to często krótkie serie oraz indywidualne i niestandardowe zamówienia klientów. Produkty muszą często spełniać restrykcyjne normy, co wymaga stałego kontrolowania jakości gotowych wyrobów, a także surowców przeznaczonych do ich produkcji. Produkty przemysłu chemicznego mają bowiem określone okresy ważności. Jeśli są przeterminowane, mogą tracić swoje właściwości, co wiąże się z ryzykiem wytworzenia produktu niezgodnego o nieodpowiedniej jakości. Z racji na różne, obwarowane przepisami wymagania branżowe, Astromal musi też być stale przygotowany na audyty zlecane przez klientów, którzy chcą mieć dokładne informacje o całym procesie wytwórczym end-to-end. 

Aby uporać się ze wszystkimi wyzwaniami w obszarze produkcji i magazynu Astromal wdrożył Comarch ERP XL, w tym następujące moduły funkcjonalne: WMS/ Magazynier, Sprzedaż i CRM,  Zamówienia i Import, Księgowość i Środki Trwałe, Kadry i Płace, Produkcja i Kompletacja, Serwis, DMS (Document Management System) oraz BI Point - rozwiązanie Business Intelligence, które w szybki sposób analizuje dane pochodzące z systemu ERP. Zastosowanie oprogramowania Comarch dało możliwość pełnej optymalizacji pracy firmy wraz z bieżącą kontrolą nad całym procesem produkcyjnym, który jest podstawą jej działalności. Wdrożeniem zajął się Partner Comarch firma NetON Group.

Comarch WMS zmienia jakość dostaw i operacji magazynowych

Dla jakości dostaw i optymalizacji pracy w magazynie kluczowe było wdrożenie zaawansowanego systemu magazynowego Comarch WMS składającego się z dwóch aplikacji: Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier, które pozwoliło na szereg usprawnień, takich jak: 

 • Ścisła kontrola nad magazynem surowców

Wszystkie produkty i surowce zaopatrzone są w kody kreskowe EAN, zawierające niezbędne informacje na ich temat. Ułatwia to magazynierom identyfikację towarów w dostawie z poziomu kolektora danych. Mogą skontrolować ilość partii, a także ich zgodność z datami ważności widniejącymi w systemie i na opakowaniach. Wydanie przeterminowanego surowca jest od razu blokowane i natychmiast raportowane do działu jakości. 

 • Pełna informacja o poszczególnych partiach surowców

Każdy produkt i każda cześć jest zaopatrzona w kod kreskowy. Dzięki temu można odtworzyć całą ścieżkę dostarczonego surowca od jego pojawienia się w magazynie, aż do wykorzystania w produkcji. Wiadomo również wszystko o wykonanym produkcie, gdzie i kiedy powstał oraz z jakich surowców został wykonany. W przypadku, gdy klient zwróci się z reklamacją, czy zauważy inny problem, można łatwo odnaleźć jaka partia towaru była wadliwa, czy też w jakikolwiek sposób nie spełniała standardów. 

 • Automatyzacja pracy planisty i magazynu surowców

W dziale produkcji oraz w strefie wysyłek zautomatyzowano planowanie zleceń produkcyjnych oraz zamówień na surowce. Proces ten odbywa się online w czasie rzeczywistym. Dyspozycje dla produkcji są kolejkowane na dedykowanym panelu w magazynie, a następnie przekazywane z kolejki do realizacji po zeskanowaniu kodu kreskowego dyspozycji, która jest skorelowana z kolejką w harmonogramie operacji produkcyjnych. 

 • Identyfikowanie każdej partii surowców oraz wyrobów gotowych

Można prześledzić drogę każdej partii surowca, czyli wszystkie jego ruchy w obrębie magazynu surowców, przesunięcia i zwroty z magazynu produkcji, aż do momentu dostawy gotowego produktu do punktu sprzedaży. Informacje w systemie zawierają również numery pracowników czy brygad, które brały udział w tych procesach.

 • Identyfikacja surowców wydanych dla działów produkcyjnych

Dzięki wsparciu Comarch WMS i wdrożonych dedykowanych raportów uwzględniających podział zleceń produkcyjnych na działy, Astromal ma również możliwość śledzenia lokalizacji zapasów nieznajdujących się na produkcji.

 • Obsługa zamówień wewnętrznych oraz agregowanie wydań wielu zleceń

Matryca komasująca oddziały produkcyjne z surowcami pozwala łatwo ustalić i jakie surowce będą potrzebne dla wielu zleceń produkcyjnych, a następnie wygenerować dyspozycje z podziałem na poszczególne brygady i działy. Dzięki temu realizacja dostaw na różne działy produkcyjne jest realizowana zbiorczo i zgodnie z planem produkcyjnym.

 • Dyspozycja do odbioru wyrobu gotowego

Jest to dedykowany proces, wykonany specjalnie dla Astromal. Dyspozycja w panelu magazynu do odbioru wyrobu gotowego pozwala na przyjęcie wewnętrzne wyrobu gotowego, inicjację kontroli jakości oraz powiadomienie  o gotowości towaru do wysyłki. Następnie dane o wysyłce porównywane są z dostępnością towaru w magazynie. Stan magazynowy jest aktualizowany  dwa lub trzy razy w ciągu dnia.

Korzyści z wdrożenia Comarch WMS

 • Dział logistyki posiada bieżący podgląd procesów wydania klientom produktów z poziomu Comarch ERP XL.
 • W systemie są zarejestrowane nie tylko stany magazynowe, ale też zasoby aktualnie posiadane przez oddziały produkcyjne.
 • Realizacja wydań odbywa się w oparciu o jednostki logistyczne oraz partie towaru.
 • Kontrola dat ważności surowców i blokowanie wydań surowców po terminie ich przydatności.
 • Informacja o magazynierze realizującym wydanie do klienta oraz o dokładnym czasie obsługi dokumentu.
 • Dedykowany panel w magazynie, umożliwiający skanowanie dyspozycji, kolejkowanie i zarządzanie priorytetami realizacji operacji magazynowych.
 • Raporty magazynowe.
 • Śledzenie partii wyrobu gotowego.
 • Szybsze reagowanie w przypadku zgłoszenia braków produkcyjnych.
 • Automatyzacja procesów okołoprodukcyjnych (przyjęcie wewnętrzne, kontrola jakości, odbiór przez magazyn).

Podsumowanie

Wdrożone rozwiązanie przyspiesza i ułatwia produkcję dzięki doskonałej pracy magazynu. Zawsze wiadomo, gdzie znajduje się zarówno surowiec, jak i gotowy wyrób. Dzięki kodom kreskowym można natychmiast odczytać w systemie wszystkie informacje dotyczące każdego produktu i każdej wytworzonej części. Takie dokładne informacje przydają się też podczas przeprowadzania audytów przez klientów i budują zaufanie do firmy Astromal.

Oczekiwanie na wydania magazynowe nie hamuje produkcji. Automatyczne dyspozycje dla magazynu generowane na podstawie planu produkcyjnego pozwalają wydawanie towaru do działu produkcji w momencie, gdy jest on niezbędny, co minimalizuje przestoje. Utrzymanie jakości wspomaga kontrola nad surowcami. Jeśli jakikolwiek surowiec jest przeterminowany zostanie przez system automatycznie zablokowany i nie będzie wydany do produkcji. 

Dowiedz się więcej o systemie Comarch WMS

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza