Polski Ład: zmiana zasad poboru zaliczek na PIT

Ministerstwo Finansów 7 stycznia 2022 opublikowało rozporządzenie , zgodnie z którym pracownicy zarabiający do 12,8 tys. zł nie będą w trakcie 2022 roku płacić wyższych zaliczek na podatek, niż w poprzednim roku.

Polski Ład podwyższył kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, a próg podatkowy do 120 tys. zł.  Celem rozporządzenia jest, aby korzyść z wyższej kwoty wolnej od podatku i wyższego progu dochodów podatnicy odczuli od początku roku, a nie dopiero w rozliczeniu rocznym.

Oznacza to, że podatnicy nie będą w trakcie roku płacić zaliczek w wysokości wyższej niż ta, którą od przychodów w tej samej wysokości zapłaciliby 31 grudnia 2021 r. Przedłużenie terminu poboru zaliczek nastąpi w sytuacji, gdy zaliczka na podatek dochodowy, obliczona według zasad obowiązujących do końca 2021 r., jest niższa od zaliczki określonej według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022r .

Przedłużenie terminów będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. Termin poboru różnicy upłynie z chwilą, gdy zaliczka obliczona na podstawie nowych przepisów, będzie niższa, niż kwota zaliczki obliczona na zasadach 2021 r. 

Rozporządzenie ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał przychody poniżej 12 800 zł. Limit dotyczy odrębnie każdego źródła przychodów: z etatu, umowy zlecenia, emerytury, czy renty.

Rozporządzenie wymaga dostosowania systemów płacowo-księgowych płatników w celu ustalenia wysokości nadwyżki, której przedłużony jest termin poboru.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Pobór zaliczek w Comarch ERP Optima

Podczas naliczania wypłaty zawierającej przychody ze stosunku pracy lub z umowy zlecenia do kwoty 12 800 zł będą ustalone dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31.12.2021 r.

W przypadku, gdy zaliczka ustalona według poprzednio obowiązujących przepisów będzie niższa, to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia. Różnica zostanie doliczona do zaliczki podatku w kolejnym miesiącu, w którym zaliczka podatku według aktualnych przepisów będzie niższa niż ta, ustalona na 31.12.2021 r.

Zmiany zostaną wprowadzone w wersji 2022.2 Comarch ERP Optima. Wersja Comarch ERP Optima Chmura Standard zostanie udostępniona 21.01.2022, a wersja stacjonarna Comarch ERP Optima 27.01.2022.

Więcej o Polskim Ładzie w firmach

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza