Zmiany w rozliczeniach płacowych w związku z wolnym dniem 12 listopada

Ustanowienie 12 listopada 2018 Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości wprowadza szereg zmian dla pracodawców i pracowników.

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wprowadzenie dodatkowego dnia świątecznego powoduje zmniejszenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2018 r. w stosunku do pierwotnie obliczonego przed uchwaleniem ustawy.

Zmiana rozkładów czasu pracy

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego może wymagać zmian w rozkładach czasu pracy. W podstawowym systemie czasu pracy, przy pracy od poniedziałku do piątku należy udzielić pracownikowi 12 listopada jako dnia wolnego od pracy. W pozostałych sytuacjach trzeba rozkład sprawdzić i dostosować, w tym przede wszystkim odpowiednio do wymiaru czasu pracy oraz liczby dni wolnych od pracy.

Zmiana kwoty dodatku za pracę w nocy

Pracownik za każdą godzinę pracy w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy jego obliczaniu uwzględniana jest liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Zmniejszenie nominału w listopadzie w związku z dodatkowym świętem spowoduje zmianę wysokości dodatku za pracę w nocy z 2,50 zł na 2,63 zł.

Zwiększenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Współczynnik jest stałą wartością ustalaną w oparciu o liczbę dni wolnych i świątecznych przypadających w roku. Wprowadzenie nowego święta powoduje zmianę współczynnika. Wartość współczynnika ulegnie zwiększeniu. Dla pełnego wymiaru etatu wartość zmieni się z 20.92 na 20.83. Pracownicy zwolnieniu w listopadzie będą mieli naliczany ekwiwalent za niewykorzystany urlop z uwzględnieniem nowej wartości współczynnika. Wątpliwości pojawiają się odnośnie konieczności ponownego ustalenia wartości ekwiwalentu dla pracowników zwolnionych przed listopadem, którzy otrzymali ekwiwalent wyliczony w oparciu o starą wartość współczynnika.

Magdalena Pacan

Projektant rozwiązań kadrowo-płacowych w Comarch ERP Optima

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza