Program do windykacji należności

Programy klasy ERP - branżowe rozwiązania dla firm od Comarch

Według badań Krajowego Rejestru Długów z maja 2013 roku, co trzecia firma wskazuje, że nie jest w stanie terminowo regulować zobowiązań, co odbija się negatywnie na jej relacjach z kontrahentami, a 25,4 proc. firm twierdzi, że zatory płatnicze zmuszają je do ograniczania inwestycji.

Comarch ERP Optima - idealne rozwiązanie do obsługi procesu windykacji!

Więcej o Comarch ERP Optima

Aby pomóc w rozwiązaniu problemów z niezapłaconymi należnościami, Comarch ERP Optima wspiera procesy windykacji należności, opierający się na:

  • automatycznym wysyłaniu wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
  • tworzeniu kontaktów – zadań w CRM związanych z takimi kontrahentami, generowaniu i wysyłaniu poprzez e-mail ponagleń zapłaty czy blokowaniu sprzedaży.

 

Etapy procesu windykacyjnego można definiować elastycznie względem poszczególnych kontrahentów.

Połączenie nowoczesnych rozwiązań oraz sprawdzonych technologii pozwoliło na stworzenie kompletnego narzędzia umożliwiającego kompleksową obsługę windykacji należności w Comarch ERP Optima. Dzięki naszym rozwiązaniom użytkownicy Comarch ERP Optima mogą łatwo i szybko pozbyć się problemu przeterminowanych płatności.

 

W module CRM Plus wprowadzony został mechanizm automatycznej windykacji należności. Operator programu ma możliwość definiowania elastycznych schematów windykacji, na które może składać się wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie w module CRM Plus kontaktów / zadań związanych z takimi kontrahentami, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagleń Zapłaty i wreszcie blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom.

Wszystkie operacje wykonywane są przez usługę Comarch ERP Automat Windykacji, która jest odpowiedzialna za automatyczne windykowanie należności. Usługa jest instalowana razem z programem Comarch ERP Optima.

Bardzo użyteczną funkcjonalnością jest możliwość ustawiania schematów windykacyjnych. Usługa polega na zdefiniowaniu szeregu akcji, które będą wykonywać się automatycznie (bez udziału operatora) dla poszczególnych płatności w zależności od daty bieżącej i terminu realizacji płatności. Przypisanie danego schematu windykacji do płatności spowoduje, że kolejno będą wykonywać się określone w tym schemacie akcje, zgodnie z godziną akcji ustaloną w konfiguracji i czasem wykonania akcji ustalonym podczas definiowania schematu. Windykacji podlegać będą tylko te należności, które mają przypisany schemat windykacji.

Szczegółwy opis rozwiązania znajduje się w naszej ulotce: 

Windykacja należności w module CRM Plus Comarch ERP Optima (.pdf)

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza