Medycyna

Sektor medyczny wykorzystuje rozwiązania Business Intelligence w celu optymalizacji kosztów działalności i sprawnego zarządzania placówkami medycznymi.

Comarch Business Intelligence wspiera szpitale i przychodnie w analizie danych, poprzez alokowanie kosztów i monitorowanie jakości obsługi pacjentów. Dostarcza wiedzy na temat kosztów cząstkowych, możliwości optymalizacji kosztów oraz aktualnych oczekiwań pacjentów.

Zadaj pytanie

Analiza wyniku operacyjnego

Jednym z najważniejszych obszarów poddanych analizie w sektorze medycznym jest alokacja kosztów w rozbiciu na usługi, zatrudnionych lekarzy, umowy, pakiety, abonamenty, kontrahentów, pacjentów i jednostki organizacyjne. Dostarcza ona ważnych informacji na temat źródeł powstawania kosztów i obszarów ich optymalizacji.

Analiza płatności pozwala na jednoczesne badanie należności i zobowiązań bieżących i historycznych poprzez terminowość wpływów i wypływów środków pieniężnych. Raporty umożliwiają bieżący dostęp do aktualnych danych wraz z cała historią płatności, co pozwala na sprawne zarządzanie przepływami finansowymi placówki

Analiza rozliczeń z kontrahentami i płatnikami pozwala określić na podstawie ilości i wartości grupy najpopularniejszych wykonanych świadczeń w ramach zawartych umów. Dzięki dokładnym raportom, cały proces rozliczeniowy staje się odporniejszy na wszelkie błędy i niejasności, które występują w obrębie pakietów lub jednorazowych świadczeń.

Rozliczenia z lekarzami zatrudnionymi w placówkach medycznych stają się proste i przejrzyste poprzez analizę czasu wizyt pacjentów oraz rozliczeń z tym związanych.

Analiza usług medycznych

Analiza sprzedaży usług medycznych, które pozwalają na szczegółowe prezentowanie wartości i ilości sprzedanych usług z uwzględnieniem rabatów oraz promocji.

Analiza usług zrealizowanych w ramach umowy z kontrahentem lub indywidualnie, przeprowadzana jest pod kątem sprzedaży usług, realizacji usługi medycznej oraz samego wyniku realizacji tej usługi.

Badanie jakości realizacji usług medycznych odbywa się poprzez analizę czasu średniej realizacji wizyty i ilości pacjentów przyjętych w tym czasie, w celu eliminowania opóźnień w przyjęciach.

Analiza wydawanych dokumentów medycznych przeprowadzana jest m.in na podstawie danych takich jak: wyniki badań, skierowania, zwolnienia lekarskie, leki przepisywane przez placówki medyczne. 

Analiza danych w zakresie rejestracji pacjentów i dostępnych terminów wizyt oparta jest na raportach informujących o odwołanych i zarejestrowanych wizytach bezpośrednio w placówkach jak również za pośrednictwem danych generowanych poprzez Call Center.

Analiza umów i przetargów

Analiza umów w kontekście powiązanych dokumentów handlowych, oparta jest na umowach z kontrahentami oraz płatnikami, w bieżącym oraz historycznym okresie, co pozwala analizować koszty lub przychody wynikające ze współpracy z danym kontrahentem.

Analizowanie informacji na temat ilości umów i okresu ich obowiązywania oraz raportowanie zmian w postaci aneksów do umów pozwala na pozyskanie aktualnej wiedzy na temat wskazanych kontrahentów.

Analizy konkurencyjnych ofert w kontekście przetargów dotyczą wykonywania usług medycznych. Raporty mogą być wykorzystywane do porównania własnej konkurencyjności na tle innych podmiotów pod względem złożonych ofert, przedmiotu przetargu, parametrów, oferowanych cen itp.

Analiza magazynów

Analizowanie towarów medycznych na magazynie pod względem ilości, wartości oraz przesunięć pomiędzy wieloma magazynami. W celu pozyskania pełnej informacji przy generowaniu raportu na dany dzień wykorzystywane są zarówno dane aktualne (rotacja towarów, zmiany cen towarów, zaleganie itp.), jak również historyczne.

Zestawienia ilości sprzętu medycznego wykorzystywanego przez placówkę medyczną z możliwością wskazania opiekunów tych sprzętów pomocne są w przekazywaniu raportów dla instytucji sprawozdawczych takich jak GUS itp.

 

Zadaj pytanie     Broszura dla sektora medycznego

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza