Wielofirmowość

Jeden system, wiele przedsiębiorstw

Comarch ERP Altum świetnie sprawdza się w firmach o prostej, jednodziałowej budowie oraz w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze.

Jednak, to co zdecydowanie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów dostępnych na rynku, to możliwość prowadzenia wielu przedsiębiorstw w jednym systemie. Idea wielofirmowości opiera się na dwóch założeniach: Możliwości centralnego zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami w ramach holdingu oraz zarządzania każdą z nich z osobna.

Platforma Comarch ERP Altum kierowana jest na rynek międzynarodowy, gdzie tak jak w Polsce wdrażana jest w firmach o rozbudowanej i wielofirmowej strukturze, przykładem jest m.in. znana firma Chrétien z Francji. Przedsiębiorstwo prowadzi kilka własnych, niezależnych firm w jednym systemie – Comarch ERP Altum.

Czytaj więcej

Centrale zarządzanie holdingiem

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum oparta jest o strukturę, gdzie w ramach powiązanej ze sobą grupy przedsiębiorstw (hodlingu) jeden z podmiotów posiada pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. W Comarch ERP Altum firma nadrzędna może również prowadzić działalność operacyjną lub jedynie pełnić rolę centralnego administratora pozostałych podmiotów wchodzących w skład holdingu.

Jak to działa? W strukturze wielofirmowej, przedsiębiorstwo nadrzędne zarządza centralnie całym holdingiem, dzięki czemu posiada dostęp do wszystkich danych firm podrzędnych, przydziela dostępy i uprawnienia pozostałym jednostkom oraz określa rodzaj i zakres powiązań pomiędzy nimi. 

Niezależne zarządzanie każdą z firm

Wielofirmowość w Comarch ERP Altum pozwala na prowadzenie każdej z firm całkowicie niezależnie  w jednym systemie. Zastosowanie takiego modelu jest możliwe dzięki wyodrębnieniu od siebie danych dotyczących poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstw m.in. księgowości, finansów, logistyki, sprzedaży, CRM itd. Dane przedsiębiorstwo ma dostęp jedynie do informacji związanych z własną działalnością chyba, że administrator określi inaczej.

Jak to działa? Dwie firmy wchodzące w skład holdingu, prowadzą dwie różne działalności. Przedsiębiorstwo A sprzedaje części samochodowe, natomiast przedsiębiorstwo B – materiały budowlane, obie firmy prowadzą niezależną księgowość, logistykę i sprzedaż w jednym systemie, niewidoczną dla obu jednostek.

Elastyczne tworzenie powiązań pomiędzy firmami

Organizacje holdingowe charakteryzują się mniej lub bardziej wyraźnymi powiązaniami pomiędzy firmami wchodzącymi w jej skład. Odpowiadając na te potrzeby, Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy firmami w obrębie obszarów działalności gospodarczych, wspólnych dla obu jednostek, np. wspólne miejsce do przechowywania towarów, wspólna lista artykułów i kontrahentów.

Jak to działa? Firma A handluje kosmetykami, natomiast firma B – produktami farmaceutycznymi. Obie firmy mają dostęp do tego samego miejsca, w którym przechowują towary ponieważ kosmetyki i leki trzymane są w jednym miejscu. W systemie natomiast każda z firm ma dostęp do swojej częsci magazynu widząc tylko swoje towary. Dodatkowo, firmy A i B posiadają tą samą listę kontrahentów w systemie, ponieważ część artykułów sprzedają do tej samej grupy odbiorców.

Automatyzacji procesów oraz Business Intelligence w strukturze wielofirmowej

Comarch ERP Altum umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania całego holdingu poprzez automatyzacje procesów (BPM) zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami.

Jak to działa? Firma A i B należą do holdingu. Firma A zakupiła towar od firmy B, podczas wystawiania fakturę sprzedaży system automatycznie generuje fakturę zakupu dla firmy B, maksymalnie usprawniając transakcję pomiędzy podmiotami.

Dzięki narzędziom Business Intelligence, organizacja holdingowa może podejmować decyzje o charakterze strategicznym, patrząc na wszystkie podmioty z perspektywy całości.

Jak to działa? Firma nadrzędna koncentruje wszystkie dane na temat podległych przedsiębiorstw i umożliwia ich centralną analizę. W jednym miejscu holding może m.in. monitorować realizacje celów sprzedażowych, wysokość zadłużenia spółek, analizować przyczyny wzrostu kosztów operacyjnych oraz prognozować wzrost dla całej organizacji.

Sprzedaż internetowa

Pełna i prosta integracja systemu Comarch ERP Altum z oprogamowaniem sklepu internetowego Comarch e-Sklep oraz z portalami aukcyjnymi

Dowiedz się więcej

Sprzedaż internetowa w Comarch Altum

Zainteresowany
zakupem?

System Comarch ERP Altum dostępny jest poprzez sieć Partnerów Comarch

Partnerzy Comarch 

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?
Potrzebujesz porady w doborze produktów?

 

Określ swoje potrzeby biznesowe.
My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Zadaj pytanie