Wielofirmowość

Zarządzanie procesami w holdingach, grupach kapitałowych i korporacjach

Idea wielofirmowego systemu klasy ERP opiera się na możliwości centralnego sterowania i zarządzania wszystkimi podmiotami w ramach holdingu.

Umożliwia jednocześnie konfigurację procesów biznesowych dla każdego z nich, w zależności od roli jaką pełni w organizacji. Systemy ERP są pomocne w zarządzaniu takimi wielospółkowymi grupami kapitałowymi, które mają złożone struktury organizacyjne, rozproszone lokalizacje, czy też są organizacjami międzynarodowymi.

Wielofirmowość – jeden system, wiele przedsiębiorstw

W dobie globalizacji często mamy do czynienia z procesem koncentracji wielu spółek w ramach jednej grupy kapitałowej. Rodzi to wiele wyzwań, choćby ze strony technicznej. Rolą systemów informatycznych jest zapewnienie jednej spójnej bazy danych dla wszystkich. Co istotne, te same dane mogą być inaczej opisane, czy inaczej widoczne w zależności od tego, kto potrzebuje z nich skorzystać.

System ERP musi być przygotowany na to, żeby spełniać lokalne przepisy każdej ze spółek, brać pod uwagę sytuację, w której jedna spółka działa np. w Polsce, gdzie obowiązuje 23% podatek, a inna spółka w Niemczech, gdzie podatek jest niższy (19%). Ściśle jest z tym związana kwestia wielowalutowych rozliczeń czy działania w różnych strefach czasowych.

Skonsolidowane raportowanie

Możliwy jest też scenariusz, w którym w ramach grupy kapitałowej skoncentrowane są firmy, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Wówczas spółka matka niekoniecznie potrzebuje systemu wielofirmowego z jedną bazą danych dla wszystkich, ale oczekuje sprawozdawczości skonsolidowanej. Odpowiedzią jest system ERP dysponujący narzędziami do raportowania Business Intelligence.

Grupa kapitałowa

Jednym z przykładów grupy kapitałowej, może być ta złożona ze spółek: produkcyjnej, dystrybucyjnej, logistycznej i zajmującej się księgowością. Jedna firma produkuje opony, inna je dystrybuuje, kolejna dostarcza klientom. I do tego funkcjonuje jeszcze podmiot, który w ramach centrum usług wspólnych (CUW) świadczy usługi księgowe i controllingowe dla całej grupy.

System wspierający spółki w grupie kapitałowej

Produkcja
W wielu grupach kapitałowych proces przygotowania produkcji może odbywać się równolegle w kilku spółkach. Częste są też sytuacje, gdy jeden podmiot produkuje np. tylko dla jednego odbiorcy (innego podmiotu w grupie, który odpowiada za dystrybucję) albo produkuje komponenty dla innego podmiotu bądź jeden podmiot jest dla drugiego kooperantem (wykonuje jakąś usługę dla innego). Opisane sytuacje występują zarówno w ramach struktur lokalnych firmy, jak też międzynarodowych. Systemowe wsparcie ma tu na celu pilnowanie, by firma mogła dostarczyć na rynek wyroby najwyższej jakości, niezależnie od tego, czy produkcja ma charakter dyskretny, czy procesowy.
Dystrybucja
Systemy informatyczne muszą wspierać sprawną realizację zamówień, gwarantować szybką dostawę dzięki kontroli i automatyzacji procesu dystrybucji od oferty przez zamówienie i związane z nim dokumenty aż do analizy sprzedaży. Ze względu na fakt, że system może być wykorzystywany w grupach kapitałowych, gdzie często istnieje powiązanie procesów między poszczególnymi podmiotami, istotne będzie zapewnienie mechanizmu automatycznego tworzenia dokumentów potwierdzających fakt zaistnienia wewnętrznej transakcji. System powinien zapewniać wielowalutowe rozliczenia, czy ceny transferowe.
Logistyka
Każde przedsiębiorstwo handlowe i produkcyjne oczekuje, że system ERP pomoże efektywne zarządzać logistyką. Jeszcze większego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy łańcuch dostaw i dystrybucji musi być koordynowany w organizacji składającej się z wielu współpracujących podmiotów. System musi więc w pełni odzwierciedlać fizyczne struktury magazynowe. Istotny jest także możliwy szybki wgląd w stoki magazynowe każdej organizacji wchodzącej w skład grupy kapitałowej, by móc globalnie bilansować zakupy.
Usługi księgowe w ramach CUW
Znaczna automatyzacja operacji księgowych w systemie jest możliwa dzięki wbudowanym mechanizmom workflow, za pomocą których można uruchomić np. procesy księgowań czy windykacji według określonego harmonogramu. System obsługujący międzynarodowe firmy ramach centrum usług wspólnych (CUW) musi zapewniać zgodność z lokalnymi przepisami i umożliwiać współpracę i automatyczną wymianę informacji z bankami, a także umożliwiać łatwe rozliczenia wewnętrzne między podmiotami.

Wielofirmowość w wydaniu międzynarodowym


Rolą systemu informatycznego wpierającego firmy wielospółkowe działające międzynarodowo jest przede wszystkim zapewnianie spójności. System ma umożliwiać sprawne zarządzanie grupą spółek czy też holdingiem niezależnie od tego, czy wszystkie podmioty działają na rynku lokalnym, czy globalnie. System musi sprostać specyficznym wymaganiom, jak chociażby możliwość udostępnienia obcojęzycznych interfejsów, dostosowanie do lokalnych przepisów podatkowych, obsługa wielu stref czasowych oraz transakcji i przepływu dokumentów pomiędzy organizacjami w grupie.

Zalety wielofirmowości w systemie ERP

  • Tworzenie hierarchii jednostek organizacyjnych dla różnych obszarów w firmie (sprzedaż, zaopatrzenie, produkcja, magazyn, logistyka, księgowość)
  • Łatwe rozliczenia wewnętrzne między podmiotami za wykonaną pracę u różnych firm lub klientów
  • Dokładne odzwierciedlenie procesów logistycznych w firmie
  • Dokładne odzwierciedlenie procesów produkcyjnych w spółkach powiązanych
  • Możliwość elastycznej konfiguracji uprawnień dla procesów w jednostkach powiązanych za pomocą typów dokumentów Międzyfirmowe zarządzanie magazynem i planowanie materiałów (APS, MRPII)
  • Centralne zarządzanie danymi słownikowymi dla kilku firm w ramach jednej bazy danych (bank danych)
  • Możliwość dziedziczenia danych słownikowych w podległych jednostkach organizacyjnych (np. obszar sprzedaży, centra zysków, lokalizacje)
  • Możliwość tworzenia form hybrydowych z niezależnie zarządzanymi danymi słownikowymi na poziomach organizacyjnych
  • Łatwe wdrożenie systemu ERP w nowych lokalizacjach, a tym samym niższe koszty szkoleń
  • Ogólnofirmowe utrzymanie danych dzięki zastosowaniu jednego systemu ERP we wszystkich podmiotach holdingu

Systemy Comarch ERP

Comarch ERP oferuje rozwiązania zarówno dla grup kapitałowych, które potrzebują systemu, w którym każdy z podmiotów realizuje procesy w oparciu o  swoją bazę danych (Comarch ERP XL) oraz rozwiązania dla grup kapitałowych, które wszystkie swoje spółki chcą obsługiwać w obrębie jednej bazy danych (Comarch ERP CEE). Systemy są wielojęzyczne.

Zarządzanie

Centralne zarządzanie holdingiem lub grupą spółek

Procesy biznesowe

Możliwość konfiguracji procesów biznesowych dla każdej z firm

Elastyczność

Elastyczne tworzenie powiązań i zależności pomiędzy firmami (np. produkcyjną, dystrybucyjną i logistyczną)

Obieg dokumentów

Automatyczna wymianę dokumentów między organizacjami w grupie

Spójność danych

Gwarancja spójności danych słownikowych w grupie firm działających lokalnie jak i międzynarodowo

Automatyzacja

Automatyzacja procesów oraz Business Intelligence w strukturze wielofirmowej

Comarch ERP Enterprise

Comarch ERP Enterprise to wydajna platforma dla międzynarodowego biznesu, w 100% chmurowe rozwiązanie z webowym interface’em. Comarch CEE to zintegrowane oprogramowanie przeznaczone dla przedsiębiorstw chcących osiągnąć wyższy poziom zaawansowania pracy z systemem ERP – zarówno w obszarze transformacji procesów, dywersyfikacji działalności, otwarcia się na nowe zagraniczne rynki czy też szybkiej reakcji na zmiany rynkowe.

System sprawdzi się w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w handlu, produkcji, czy usługach. Zapewnia łatwe zarządzanie wielofirmową i wielozakładową strukturą organizacyjną. Oprogramowanie działa na różnych platformach bazodanowych i na wszystkich systemach operacyjnych.

Więcej o Comarch ERP Enterprise

Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to rozbudowany system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy.

Comarch ERP XL sprawdza się również w wielospółkowych grupach kapitałowych, zapewniając spójność danych i rozwiązania do ich raportowania.

Więcej o Comarch ERP XL

Nasi klienci

Comarch ERP Enterprise wspiera szereg procesów w podmiotach i spółkach takich marek jak:

Wielofirmowa i wielozakładowa
struktura organizacyjna

Case study firmy Steinbacher

System Comarch ERP Enterprise jest dzisiaj wdrożony we wszystkich działach firmy Steinbacher, która jest jedynym producentem w Austrii oferującym pełną gamę materiałów izolacyjnych dla budownictwa naziemnego i podziemnego.

Czytaj case study

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza