Comarch ERP Optima - aktualna wersja

Comarch stale monitoruje zmieniające się otoczenie, również prawne, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, i dba o to, aby proponowane przez niego rozwiązania były zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Częste aktualizacje uwzględniające zmiany prawne są bezpłatne w ramach usługi Comarch Asysta.

Aktualna wersja to 2021.5.1

Jeżeli jeszcze nie korzystasz z programu Comarch ERP Optima, możesz pobrać testową wersję stacjonarną lub sprawdzić wersję w Chmurze, która zawsze pozostaje aktualna:

Testuj za darmo

Jesteś Klientem 

Pobierz aktualną wersję z Indywidualnych Stron

Jesteś Partnerem 

Pobierz aktualną wersję z Indywidualnych Stron

 

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Wprowadzono nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce. Zmiany obejmują nowe stawki VAT dla kontrahentów unijnych, kartę kontrahenta oraz pozycje cennika, synchronizację z Comarch e-Sklep, jak również sposób wystawiania Faktur Sprzedaży w module Handel oraz ewidencjonowania dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży.
 • Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.
 • Dodano możliwość wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji PIT-8AR i PIT-4R obowiązujących za rok 2021.
 • Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/ Z-3a/ Z-3b do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl.
 • Dodano możliwość utworzenia i wysyłki deklaracji dotyczącej opłaty od środków spożywczych wg wzorku CUK(2).

Nowości Comarch ERP Optima 2021.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.
 • Dodano możliwość uwarunkowania księgowania dokumentów według wskazanych kodów JPK_V7.
 • Udostępniono możliwość seryjnego importu rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Dodano powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24.
 • Umożliwiono przenoszenie do Rejestru VAT dokumentów z modułu Handel łącznie z powiązanymi dokumentami z Biblioteki dokumentów.
 • Wprowadzono funkcje kontrolujące poprawność danych wysyłanych do Comarch e-Sklep.
 • Dodano nowe wydruki Eko paragonów i zwrotów do paragonów.
 • Wprowadzono możliwość seryjnej fiskalizacji dokumentów.
 • Umożliwiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych.
 • Dodano możliwość wyliczania stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.
 • Umożliwiono naliczanie własnych elementów będących przychodem z tytułu PPK dla umów cywilnoprawnych.

Nowości Comarch HRM 2021.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono liczne zmiany na planie i czasie pracy:
  • na planie pracy dodano informację o normie kodeksowej w danym okresie rozliczeniowym,
  • informacja o normie, czasie zaplanowanym i przepracowanym jest prezentowana dla całego okresu rozliczeniowego jak i danego miesiąca,
  • dodano podsumowanie ilości pracowników pracujących oraz nieobecnych wraz ze szczegółami,
  • wyodrębniono kolorystycznie dni z delegacją, szkoleniem oraz odbiorem nadgodzin,
  • wprowadzono zmiany ergonomiczne i optymalizujące korzystanie z kalendarzy.
 • Wprowadzono możliwość planowania i zatwierdzenia urlopów pracowników młodocianych zgodnie z przyznanym limitem.

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • W Analizach BI w Kadrach i Płacach rozwinięto obszary tj. historia zatrudnienia, rodzina, czas pracy w podziale na projekty. Obszar Handel został rozwinięty m.in. o raporty dotyczące zamienników towarów, średnich ceny, stałych ceny, przeliczania jednostek pomocniczych. Pojawiły się również nowości w obszarze Magazyny, m.in. stany magazynowe z uwzględnieniem receptur, jednostki pomocnicze, rezerwacje ze stanami magazynowymi. Sumarycznie dodano 17 nowych raportów standardowych, 14 wymiarów i 10 miar.
Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszyskie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.

Program dostępny w wersji chmurowej (online). Zawsze aktualny
i zgodny z przepisami. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu.

Więcej o Chmurze Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza