e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Comarch-ERP-Podatek-dochodowy-od-osób-fizycznych-PIT

Inaczej – popularny PIT (od angielskiego Personal Income Tax). Dotyczy on osób fizycznych – czyli takich, które nie posiadają osobowości prawnej. Jest to podatek bezpośredni od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. W Polsce ustawodawca przewidział także możliwość opłacania tego podatku w formie zryczałtowanej (uproszczonej).
Obowiązek odprowadzania podatku od osób fizycznych dotyczy wszystkich powyższych osób, które mieszkają na terytorium Polski – niezależnie od tego, skąd czerpią objęte podatkiem przychody. Aktem prawnym, który reguluje podatek PIT, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego jest to ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Przy pomocy oprogramowania Comarch ERP dopełnisz zarówno obowiązków własnych, jak i tych związanych z Twoimi pracownikami:

  • dzięki Comarch ERP Optima wypełnisz: PIT-36 (załączniki PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ), PIT-36L (załączniki PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/O, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ ), PIT-37 (załączniki PIT/O, PIT/D, PIT-2K), PIT-28 (załączniki PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/WZR)
  • dzięki modułowi płacowemu Comarch ERP wypełnisz: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R/IFT-1, PIT-8C.

Wideo

PIT-36 (załączniki PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR), PIT-36L (załączniki PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR)

Naliczanie deklaracji PIT-11 

 Wysyłanie deklaracji PIT-11

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza