Dofinansowanie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dofinansowanie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

W województwie dolnośląskim została ogłoszona kolejna już edycja konkursu 1.5.2 RPO. Obecny nabór skierowany jest do  firm MŚP prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dotowane będą inwestycje skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług albo zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub świadczeniu usług.

Termin naboru wniosków: 27.10.2020 - 30.11.2020

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 45 % kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 35 % kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
www.dip.dolnyslask.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza